Fridaskolorna först i Norden

den 13 juni 2013
Fridaskolornas skolrestauranger är Nordens första Svanenmärkta!

Frida Utbildnings skolrestauranger har blivit licensierade med miljömärkningen Svanen. Mot bakgrund av de tuffa krav som Svanenlicensen ställer, har vår kontor- och servicepersonal gjort ett fantastiskt och mycket målmedvetet arbete – så det är med påtaglig stolhet som vi numera kallar oss Nordens första Svanenlicensierade skolrestauranger.

Några axplock på vad detta innebär i praktiken:    

Mat och dryck. Vår satsning på att öka andelen ekologiska och närpoducerade råvaror har varit helt i linje med Svanens krav, och ambitionen att öka andelen närproducerat och ekologiskt ökar dessutom i takt med att Svanenmärkningen kontinuerligt ställer högre krav. Restaurangen ska, bland annat, ha kunskaper om huvudingrediensernas ursprung, maten ska ha dokumenterat hållbart ursprung – och det finns tydliga krav för andelen ekologiska livsmedel och drycker.         

Kemiska produkter och förbrukningsartiklar.  Över 70% av de kemiska produkter som vi köper in och använder måste i dagsläget vara miljömärkta med Svanen eller EU:s Ecolabel.
        
Energi och vatten. I svanenmärkningen ingår också att man ska öka medvetenheten om och effektivisera (minska)  el- och vattenförbrukningen. Våra skolrestauranger har en plan med tydliga mål och åtgärder för att minska kökets energiförbrukning och planen ska följas upp årligen.

Avfall och transporter. Allt miljöfarligt avfall som uppkommer i restaurangen ska källsorteras och omhändertas på ett miljöriktigt sätt. För att uppfylla Svanenmärkningens krav och för att fortsätta förbättra våra skolrestauranger har vi förbättrat våra rutiner och gjort satsningar på källsortering för att minska vårt avfall. Vi samarbetar med Högskolan Väst och Miljöbron och gör vi en transportöversyn i syfte att minska leveranser till skolan och för att se till att våra leverantörer har ett uttalat miljömedvetande.


 

« Tillbaka

Skriv ut sidan

Senast uppdaterad: den 3 mars 2017, 10:21