Om Frida utbildning

Utbildningskoncernen Frida Utbildning AB är ett familjeföretag och styrs av ett ägardirektiv. Vi har inte ambitionen att bli det största utbildningsföretaget i landet, men däremot det mest tongivande.

Inom Frida Utbildning finns två dotterbolag: Fridaskolorna AB som består av Fridaskolan och Fridagymnasiet samt utbildningsföretaget Frida Didaktikcentrum AB. Totalt är vi cirka 450 anställda i koncernen. Vår verksamhet omfattar förskola, grundskola med förskoleklass och fritidshem samt gymnasium. Idag har vi verksamhet i Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla, Mölnlycke och Göteborg.

Vår skola är helt fristående i den mening att vi själva utformar pedagogiken och vår filosofi om lärande. I övrigt har vi samma krav på oss som alla andra skolor och följer de nationella styrdokumenten. Det som utmärker oss är att vi ger elever och lärare stora möjligheter att utforma undervisningen och lärandet under eget ansvar och social gemenskap.

Erfarenhet och kompetens från våra skolor samlar vi i utbildningsföretaget Didaktikcentrum. Här bedriver vi skolutveckling, fortbildning och föreläsningar för skolledare och pedagoger. Didaktikcentrum är ett av Sveriges mest framstående och anlitade utbildningsföretag när det gäller skolutveckling. Bland våra uppdragsgivare återfinns både kommuner och friskolor.
Skriv ut sidan

Senast uppdaterad: den 3 mars 2017, 10:26

1

2