Vision och värdegrund

Frida Utbildning är en expanderande och livfull koncern, med visionen att vara Sveriges tongivande utbildningsföretag. Under Frida Utbildning ryms två dotterbolag: Fridaskolorna AB och  Frida Didaktikcentrum AB.

Frida Utbildning har som en grundidé att de människor som har valt att arbeta i organisationen ständigt ska reflektera över sitt ansvar och sin roll i organisationen. Företagets vision innebär därför en förväntan på medarbetarna att vara ansvarstagande och kreativa. Konkret innebär det att varje enskild medarbetare – oavsett arbetsuppgift – har ett uttalat ansvar att bidra till att skapa en god arbetsmiljö för utveckling och ständigt lärande.

Denna förväntan innebär att medarbetarna är beredda på utmaningar. De anstränger sig för att skaffa sig relevant information i syfte att lösa problem och att utveckla verksamheten i ett helhetsperspektiv. Inställningen hos Frida Utbildnings medarbetare kännetecknas därför av ett aktivt förhållningssätt där egna initiativ till förändringar till det bättre utgör en naturlig del av vardagen. Grunden för en positiv utveckling hos medarbetarna, och därmed för företaget, är att skapa ett socialt klimat som gör att varje medarbetare känner trygghet och respekt i en levande social gemenskap.

Viljan och lusten att ständigt förändra till det bättre har sin utgångspunkt i personalens självkänsla och trygghet. Att aktivt arbeta med den här delen av värdegrunden är därför särskilt viktigt för att skapa goda förutsättningar för ständigt lärande och ansvar. I konkreta termer innebär det att Frida Utbildning ska präglas av öppenhet och en stark tilltro till personalens kompetens och förmåga.

I ett klimat av samverkan och flexibilitet ska också tid och ekonomiska resurser avsättas för att ge medarbetarna möjlighet att tydliggöra organisationens mål genom en ständig dialog. Varje medarbetare ska också ha ett reellt inflytande över hur arbetet organiseras och genomförs – mångfald ska prägla verksamheten – inte enfald!

Skriv ut sidan

Senast uppdaterad: den 3 mars 2017, 10:24

värdebild 2

värdebild 1

värdebild 3