Förskolan

Trygga barn är en förutsättning för en lyckad förskoletid. Bemötandet är viktigt för oss, att ta emot och se varje barn och förälder är bärande för oss på Frida förskola. Här skapar vi en social öppenhet där föräldrarna känner delaktighet och alltid är välkomna att delta i den dagliga verksamheten.

Idag har vi en allmän inriktning, där vi aktivt söker och använder det bästa från flera olika pedagogiska inriktningar. Det är beprövad kunskap som vi ständigt utvecklar genom att testa nya idéer och tankar från forskarvärlden. På så vis kan våra barn utvecklas till självständiga människor som tar sig fram i livet och söker den kunskap som de behöver i olika situationer. Eller som vi brukar säga: tågluffare.

I många år var vår dröm att också driva förskolor som bygger på samma riktlinjer och värderingar som i skolan. År 2006 blev den drömmen sann då vi startade vår första förskola i Vänersborg. Idag har vi förskolor i anslutning till varje grundskoleenhet.

Vi vill börja tidigt med att utbilda tågluffare!

Läs mer på www.fridaskolan.se

Skriv ut sidan

Senast uppdaterad: den 21 januari 2014, 08:26