Grundskolan

Undervisningen på grundskolan följer en klar och tydlig linje. Vi vill inte nå slut­station utan vi vill fortsätta att resa, upptäcka och utvecklas. Fridaskolan ska vara en skola som sänder nyfikna och självständiga människor vidare i livet med goda kunskaper och gott självförtroende.

God miljö för lärande är ett av våra fundament. Då ­skapar vi också grunden för en positiv social utveckling och en optimal kunskapsutveckling. Att skapa ett gott klimat som gör att varje elev känner trygghet och ­respekt i en levande social gemenskap är därför ett av Frida­skolans viktigaste åtaganden.

All personal är på olika sätt enga­ge­rade i elevernas fostran och kunskapsbyggan­de. Den filosofin har vi omsatt på följande sätt: Personalen arbetar i arbetslag med ett uttalat resultatansvar för en elevgrupp. Syftet är att skapa en framgångsrik skola som gynnar elevernas utveckling, socialt och kunskapsmässigt.

Vi har idag fem grundskolor i Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Mölnlycke och Göteborg. 

Välkommen att läsa mer på www.fridaskolan.se

Skriv ut sidan

Senast uppdaterad: den 9 juni 2015, 15:05