Senior Advisors

den 19 februari 2013
Frida utbildning har numera två mycket kompetenta Senior Advisors, Bengt Johansson och Oscar Öqvist!

Bengt Johansson är professor (emeritus) i matematikdidaktik vid Göteborgs universitet, tidigare föreståndare för Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) och hedersdoktor vid Uppsala universitet.

Bengts forskningsintresse omfattar bl a klassrumsundervisning och elevers komplexa ämneskunnande i matematik och naturvetenskap från förskola till högskola med tillämpningar i läroplansarbete, läromedelsutveckling och lärarutbildning. Han har särskilt intresse för hur forskning och beprövad erfarenhet kan göras tillgänglig och knytas samman med lärares och skolledares behov och efterfrågan.

Oscar Öqvist är leg psykolog, systemteoretiker och författare med en lång karriär inom skolområdet. Oskar började sin karriär inom skolan via Skolverket. På skolverket var Oscar bland annat ansvarig för de två senaste nationella utvärderingarna av svensk skola.

Vi är väldigt stolta över att få fördjupa vår samverkan med Oscar och Bengt. Vi är övertygade om att de kommer bidra till att våra tågluffare lyckas än bättre i framtiden.

« Tillbaka

Skriv ut sidan

Senast uppdaterad: den 19 februari 2013, 09:52