GDPR

Hur följer Frida EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, förkortad GDPR?

Toppbild - GDPR

2018  trädde EU:s dataskyddsförordning i kraft, och den innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter.

I samband med att du ställer ditt barn i kö till Fridaskolan får du information om hur vi inom Frida möter kraven i GDPR t.ex. gällande hanteringen av personuppgifter.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Frida Utbildnings dataskyddsombud: Daniel Arosenius via daniel.arosenius@fridautbildning.se eller 0521-260 190

GDPR