Projekt och utbyten på våra skolor

Här hittar du några av de projekt och utbyten som är aktuella på våra skolor – men även tidigare genomförda projekt.

Toppbild - Projekt och utbyten på våra skolor

Pågående projekt och kurser

MindSet Go! 2.0

Growth Mindset i klassrummet, som skolkultur och hemma.

(Frida Professional tillsammans med Fridaskolan Vänersborg) 

Mål: digital MOOC självstudieutbildning för lärare och rektorer, workshop för föräldrar, manual för att implementera en skolkultur  

Ett samarbete med STEP – lärarfortbildare i Slovenien samt skolpartners i Frankrike, Rumänien, Slovenien och Spanien.

Frida Professional har här skapat en handbok i hur man implementerar ett Growth Mindset – Tillväxttänk – i en utbildningsorganisation och skapar en genomgripande skolkultur. Fridaskolan i Vänersborg ansvarar för goda exempel på föräldrasamverkan. Projektet har även utvecklat en gratis självstudiekurs (s.k. MOOC) för alla som vill lära sig mer om Tillväxttänk samt en digital verktygslåda med tips på klassrumsaktiviteter och lektionsplaneringar.

RLCF - Regional Learning Communities and Facilitators

(Frida Professional tillsammans med förstelärare på Fridaskolorna)

Mål: Kollegialt lärande, professionell kompetensutveckling, handledning och nätverksbyggande. Policy för professionell kompetensutveckling, digital MOOC självstudieutbildning och kompetensutvecklingskurs för förstelärare/regionala handledare 

Ett samarbete med Österrike, BIT vuxenutbildningsorganisation samt Steiermarks Utbildningsdepartement och Portugal – Future Balloons webbutvecklare. Frida Professional har här skapat innehåll för en gratis självstudiekurs (s.k. MOOC) för alla som vill få mer kunskap om hur man leder andra i kompetensutveckling. Projektet har också resulterat i en policy kring vikten av professionella lärprocesser inom fortbildning och kompetensutveckling. 

Tidigare genomförda projekt