Bild - Pride Rush – ett områdesarbete för alla.
  • Författare: Elin Åkerlund & Sanna Larsson, åk 9

Pride Rush – ett områdesarbete för alla.

Det började med en idé i ett klassrum. Tanken växte och frodades – och blev grundbulten i ett arbetsområde som byggde på allas lika rättigheter och möjligheter. Alla skolor ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, bland annat gällande kön, könsöverskridande identitet eller uttryck och sexuell läggning. Här berättar några elever i 9:an om hur hela årskursen blev engagerad – och en hel skola involverad – i ett arbete som till slut sträckte sig långt utanför klassrummet.

Det började med att vi satt i vårt SO-klassrum och diskuterade människors lika värde i små och stora drag. En liten idé som då uppstod var att man efter sommarlovet skulle kunna ha en dag eller mer utav en festival där man uppmärksammade olika sexuella läggningar: Pride.

Efter en lyckad SO-lektion gick vi hem och tog så småningom sommarlov. I augusti när vi kom tillbaka bestämde vi oss för att försöka genomföra idén. Vi framförde våra tankar till våra lärare som stöttade oss och vi gick vidare och berättade om våra tankar för våra rektorer. Alla vi pratade med stöttade oss och vi fick i princip fria händer att fortsätta spåna på våra idéer och planera. Våra tankar spretade men efter ett tag bestämde vi oss för ett lopp, ett lopp där man sprang för allas lika värde och rättighet att älska vem man vill.

En tanke vi hade var att försöka skaffa sponsorer som kunde hjälpa oss förgylla denna dagen. Vi ringde runt till företag som kunde leverera de önskvärda produkterna som vi sökte efter för just detta evenemang. Bland annat fick vi tag på ett hittills litet företag som heter Smiling, och deras affärsidé går ut på att leverera ett nyttigare alternativ till godis och snacks som producerats på bästa möjliga sätt för alla inblandade, alltså att alla som varit med under tillverkningsprocessen har bra levnadsvillkor och att alla produkter som används är bra för miljön. Vi fick till ett samarbete vilket gjorde att vi till ett förmånligt pris fick en beställning av ekologisk torkad mango, ett nyttigare alternativ till läsk och även fruktbars. Förutom att Pridedagen fick en guldkant, blev det också en möjlighet att bidra till vår Europaresa.

Vi ringde även till ett stort klädbolag och började förhandla med dem, och med hjälp från våra rektorer och Fridaskolans huvudkontor fick vi till en bra affär. Vi köpte in 500 t-shirts med vårt egendesignade Pride-tryck till ett så pass bra pris så att vi kunde sälja dom till ett schysst pris men även här ändå kunna tjäna ihop pengar till vår studieresa.

Under hela processen har vi haft fullt förtroende från alla vuxna vilket har haft en stor betydelse för resultatet. Vi fick visa att vi kunde ta hand om det stora förtroendet alla gav oss. Att vi kan ta hand om ett ansvar, ta hand om och ta ansvar över en stor mängd pengar och människor och få det att fungera. Detta var även en prövning för de vuxna runt omkring oss att verkligen träna på att lita och ge ansvar till eleverna, vilket vi tror behövs för att vi verkligen ska kunna utvecklas till ansvarsfulla vuxna. För oss blev det också en utmaning att i vår tur släppa på kontrollen senare och dela ut ansvar till våra klasskompisar, vilket behövdes för att dagen skulle kunna genomföras.

Eftersom ett annat av 9:ans områdesarbete handlat om sex och samlevnad passade detta perfekt tillsammans, och våra lärare bad oss fundera lite på hur man skulle kunna koppla ihop dessa två. Slutligen kom vi fram till att man kunde göra hela loppdagen till en områdesdag där lika värde med en nisch mot pride skulle vara temat. Vi bad därför klassen om olika saker som vi behövde hjälp med att fixa. Det var inga problem, alla var suveräna och löste en massa utmaningar för att få allt att fungera.

Under Pride-dagen besökte några i klassen andra klasser för att berätta om normer och normkritik och två tredjedelar av klassen ordnade olika stationslekar som bland annat var ansiktsmålning, fotboll, såpbubblor, hinderbana och så vidare, medan våra lärare satt och njöt av en kopp kaffe och såg stolta ut.

Vi har tillsammans fått lära oss att förhandla och kompromissa. Genom detta området har vi lyckats peta in innehåll från många ämnen, förutom diskrimineringsgrunderna och ekonomi, var det mycket muntlig framförande då vi tillsammans åkte ner till Fridaskolan i Mölnlycke och berättade om vår upplevelse och hur lärarna på ett bra sätt stöttat och tränat oss på att ta ansvar.

Vi var också med på föräldramöten på förskolan och berättade om samma sak, och under själva Pride-dagen blev vi intervjuade av tidningen. Varför är det relevant att prata om och lära ut kunskaper om diskrimineringsgrunder? Vi tänker att det är någonting alla måste ta del av och få kunskap om för att kunna föra samhället framåt, på många sätt kan detta också hjälpa en att hitta sig själv i ett samhälle fullt av normer. Kunskap i detta ämne lär ut att man måste försöka acceptera varandra som de är, för alla individer måste få en chans att uttrycka sig själva och få vara sitt “true self” utan att bli dömd eller nedtryckt av människor som inte har kunskapen och inte heller visionen om hur ett hållbart samhälle ser ut.

Sedan hittade vi också det här på Skolverkets hemsida: “Entreprenörskap i skolan handlar om att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling. Skolan ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper som främjar företagande och innovationstänkande.” Vi skulle säga att vi genom vårt entreprenörskap tillsammans har lyckats uttrycka vår kreativitet och genom att hela tiden spåna på nya idéer fått ut något som verkligen utvecklat vårt självförtroende som grupp men också individuellt.

Det känns verkligen som vi har lyckats föra detta budskap vidare till små som stora och att från en enkel idé kunna sprida kunskap och glädje känns helt fantastiskt. Ett uppdrag vi ville ha hjälp med var att gå runt till alla yngre årskurser på skolan under temadagen och på en lagom nivå gå igenom vårt budskap. Det blev mycket uppskattat av både lärare och barn. Vi hörde om barn som gått hem och lärt mamma och pappa om Pride, till vår stora förtjusning! Det som skiljer sig från om lärarna skulle haft en ”vanlig” lektion är att man skapat ett annat intresse hos barnen att lära sig. Man gör lärandet till en rolig händelse och man skapar minnen som barnen kommer att ha med sig. Detsamma gäller såklart oss i 9:an. Vi har blivit uppmuntrade att våga ta initiativ, vi har fått tilliten att våga engagera oss och vi har fått möjlighet att arrangera något för alla på skolan som är viktigt – på riktigt.

Författare: Elin Åkerlund & Sanna Larsson, åk 9

“Vi försöker alltid att uppmuntra elever som har spännande och kreativa idéer som ligger i linje med våra riktlinjer. Direkt när vi fick höra gruppens tankar och idéer, så tyckte vi att vi skulle försöka bistå för att förverkliga dessa. Några veckor senare var det en fantastisk områdesredovisning. Där såg vi hur alla eleverna i år 9, planerat och med bravur genomförde gruppens ursprungliga tankar, det imponerade på oss och gjorde oss väldigt stolta! Många har i historien haft goda tankar och idéer, men det gäller att ha kraft nog att genomföra dom, det har denna gruppens medlemmar visat att dom har, bravo!”

Johan Larsson, koncernledningen, Frida Utbildning