Om Frida Professional

Här hittar du mer om Frida Professionals historia, mer om oss arbetar här  – och vad några av våra tidigare samarbetspartners tänker om verksamheten.

 

Toppbild - Om oss

Frida Professional

”Vi vill föra svensk skola in i framtiden”

Frida Professional (tidigare DidaktikCentrum) är ett företag inom Frida Utbildning som arbetar med utbildning, utveckling och forskning. Sedan starten 1997 har företaget haft ett tydligt fokus på utvecklings- och förändringsarbete i syfte att bidra till individers och organisationers lärande.

Inom Frida Professional arbetar forskare och utvecklingsledare med stor kunskap om pedagogisk forskning, organisations- och skolutveckling, professionellt lärande, samverkan med näringsliv samt internationella samarbeten. Samtliga medarbetare inom Frida Professional har lång erfarenhet av att arbeta i skolans verksamhet.

Frida Professional är en del av Frida Utbildning som rymmer två olika dotterbolag – Fridaskolorna och Frida Professional. Kärnverksamheten utgörs av Fridaskolorna som bedriver utbildning (pedagogisk verksamhet) inom förskola, fritidshem, grundskola och gymnasium. Fridaskolorna etablerades 1993 och omfattar idag sex grundskolor med tillhörande förskolor och fritidshem samt två gymnasieskolor. I dagsläget har 650 anställda och 4000 barn och ungdomar sin hemvist inom Fridaskolorna.Frida Professional

”Ett utvecklingsföretag med egen praktik”

Bild - Om oss

Frida Professionals historia

Frida Professional dåvarande Didaktikcentrum startade som ett resultat av alla förfrågningar om studiebesök och föreläsningar kring Fridaskolornas utbildningsidé. Allt sedan starten har vår ambition varit densamma att aktivt bidra till att svensk skola utvecklas.

Bild - Om oss

Vilka är vi som arbetar här?

Bakom varje namn finns en person – här kan du lära känna oss ännu bättre!

Bild - Om oss

Vad tänker andra om Frida Professional?

Det är förstås en sak hur vi berättar om oss själva, men en annan sak vad andra säger – och olika perspektiv är viktigt. Så här är några röster från deltagare i tidigare projekt vi har varit inblandade i.

Bild - Om oss

Vår vision

Vi kommer aldrig att bli fullärda eller sluta sträva efter att utvecklas men allt vi gör, gör vi för att bemästra ”the art of education”