Likabehandlingsplan

Här hittar du likabehandlingsplanen för 23-24.

Toppbild - Likabehandlingsplan

Här finns vår likabehandlingsplan som på ett samlat vis redogör för vårt arbete mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Planen gäller förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem.