Välkommen till Frida förskola Göteborg Kvillebäcken!

Tryggt, roligt och lärorikt – här utvecklas och växer barn.

Frida förskola Göteborg Kvillebäcken - Bakgrund.
Toppbild - Frida förskola Göteborg Kvillebäcken

Tiden i förskolan är inte bara utvecklande i sig, den lägger också grunden för ett lärande som är livslångt. Genom att vara en trygg, rolig och lärorik tid i en levande social gemenskap kan barnet påbörja sin resa – en resa där allt är möjligt.

På Frida säger vi att vi utbildar tågluffare. För förskolans del handlar det bland annat om att få leka och lära i sammanhang där barnen får rika möjligheter att utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor. De ska känna sig sedda och delaktiga och de ska få utveckla tillit och självförtroende – de ska få växa, helt enkelt. Välkommen till oss på Frida!

Frida förskola i Göteborg Kvillebäcken är byggd utifrån hur vi tror att man bästa skapar förutsättningar för lek och lärande, aktivitet och vila – vi vill att barnens miljö både inne och ute ska inspirera dem till att samspela med varann när de utforskar omvärlden. Vi har också nära till fina naturområden som ger oss ännu fler möjligheter att främja utveckling, hälsa och välbefinnande hos våra barn. Vi bor också granne med vår fina grundskola!

Läs mer om Frida!

”Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. De ska uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse.”

– ur förskolans läroplan (Lpfö 18)

 

Lär känna vår förskoleverksamhet

Bild - Frida förskola Göteborg Kvillebäcken
Bild - Frida förskola Göteborg Kvillebäcken
Bild - Frida förskola Göteborg Kvillebäcken

Ställ barn i kö

Här kan du kan anmäla ditt barn till en av våra förskolor och/eller grundskolor.

Mitt Frida

Mitt Frida – allt på ett ställe! Här hittar du alla tjänster du behöver. Du kan även uppdatera dina uppgifter.

Bild - Frida förskola Göteborg Kvillebäcken

”Att utbilda tågluffare” – vad menar vi?

Redan när Frida startade satte vi ord på vår värdegrund, formulerade riktlinjer för vår verksamhet och arbetade hårt för att lära oss göra själva organisationen i sig så hållbar som möjligt. Vi behöver alla redskap för att ta oss an en föränderlig omvärld – och framtidens medborgare i det demokratiska samhälle vi värnar måste ges så goda förutsättningar som möjligt för att vilja och kunna ta aktiv del av det. Vi hittade en metafor för detta som kom bli ytterligare en grundbult för oss: Vi utbildar tågluffare.

Tågluffare, till skillnad från charterresenärer, intar ett mer aktivt förhållningssätt. De är beredda på utmaningar och oförutsedda händelser och de anstränger sig för att skaffa sig information och lösa problem. Ett aktivt förhållningssätt kännetecknas också av initiativ- och ansvarstagande och alla som arbetar på Frida strävar efter att åstadkomma skapande och kreativa sammanhang – ja, en god miljö för lärande och lek. På så vis kan alla träna på att utveckla sina tågluffaregenskaper och, är vi fast övertygade om, vara än bättre förberedda på alla äventyr – nu och i framtiden.

Frida förskola Göteborg Kvillebäcken

Besöksadress

Grimboåsen 22 A
417 05 Göteborg

Postadress

Box 10068
400 70 Göteborg

Telefon

Växel: 031-381 61 00

Frida förskola Göteborg Kvillebäcken - Bakgrund.
Frida förskola Göteborg Kvillebäcken - Bakgrund.