Utbildningar och föreläsningar

Välkommen att ta reda på mer om vilka utbildningar och föreläsningar vi erbjuder – och hur vi anpassar form och innehåll tillsammans med er.

Toppbild - Utbildningar

Från inspiration till varaktig förändring

Frida Professional arbetar med utbildning, utveckling och forskning, och vi har under drygt 25 år på olika sätt medverkat i projekt-, nätverk och utbildningsinsatser på skol- och kommunnivå runt om i Sverige. FP erbjuder inspirationsföreläsningar men många av våra uppdrag sträcker sig över längre tid. När syftet med en insats är förändring och utveckling krävs i regel en långsiktighet. 

En framgångsfaktor i FP:s utbildningar är att vi tillsammans med våra kunder formar en utbildning som till innehåll och form möter ett behov och passar för det aktuella sammanhanget. Vår erfarenhet har också visat på styrkan i att, oavsett insats, parallellt arbeta med ledningsgrupper i syfte att skapa så goda förutsättningar för utveckling som möjligt.

Frida Professionals insatser vilar på forskning och beprövad erfarenhet. Vi hämtar vår erfarenhet dels från våra 25 år som utbildningsföretag och dels från vår egen utbildningsverksamhet inom Fridaskolorna – vi tar alltid vägen genom klassrummet.

Att alla som arbetar på FP har erfarenhet av att arbeta som undervisande lärare vilket vi ser som en styrka i mötet med andra. Vi står stadigt med ena foten i “klassrummet” och den andra i aktuell forskning. Särskilt stolta är vi över att inte bara vara inlästa på aktuell forskning utan också kunna bidra till den genom att bedriva egen forskning.

Det börjar och slutar i klassrummet

Bild - Utbildningar

Utbildningar

FP:s insatser vilar på forskning och beprövad erfarenhet. Här kan du läsa mer om hur vi tänker kring utbildningar som syftar till långsiktig och varaktig utveckling. Här finns även några exempel på utbildningar som vi erbjuder.

Bild - Utbildningar

Föreläsningar

En föreläsning kan inspirera, skapa nyfikenhet och bidra till reflektion och passar bra både som startskottet på ett utvecklingsarbete eller som ett sätt att fördjupa eller få fler perspektiv i en pågående utvecklingsprocess. Här kan du läsa mer om exempel på föreläsningar som vi kan erbjuda.

Bild - Utbildningar

Identifiera styrkor och utvecklingsbehov

För att synliggöra utvecklingsbehov, klokt kunna prioritera samt planera för lämpliga insatser krävs information och analys. Låt oss exemepelvis hjälpa er med med en nulägesanalys för att förstå mer om vad er verksamhet behöver för att utvecklas i önskad riktning. En lägesanalys riktar blicken mot hela eller valda delar av din organisation. Hör av dig till oss när du vill veta mera.

Bild - Utbildningar

Vi anpassar innehåll i dialog med er

För att en utbildningsinsats ska få önskad effekt krävs att den är väl anpassad till den lokala kontexten. I dialog med våra kunder formar Frida Professional utbildningar både till innehåll och form så att de passar det aktuella sammanhanget. Hör av dig om du vill veta mer om hur det går till.

Besöksadress

Frida Professional AB
Regementsgatan 13, våning 3
462 23 Vänersborg

Utbildningar - Bakgrund.
Utbildningar - Bakgrund.
Utbildningar - Bakgrund.
Utbildningar - Bakgrund.
Utbildningar - Bakgrund.