Forskning

Välkommen att ta del av aktuell forskning – vår egen och andras.

Toppbild - Forskning
Bild - Forskning

Avhandlingar från Frida Professional

Två avhandlingar är skrivna av forskare inom Frida Professional. Här kan du läsa mer om avhandlingarna "Den svårfångade motivationen: elever i en digitaliserad lärmiljö" av Jan Blomgren, fil. dr. i pedagogik samt "Vad händer i lärares kollegiala samtalspraktik?" av Veronica Sülau, fil. dr. i pedagogiskt arbete.

Bild - Forskning

Våra böcker

På bron mellan teori och praktik blir olika typer av texter viktiga verktyg. Här delar vi med oss av texter och böcker som vi själva författat, som vi varit redaktörer för men också andras böcker som vi inspirerats och använt oss av på olika sätt.

Besöksadress

Frida Professional AB
Regementsgatan 13, våning 3
462 23 Vänersborg

Forskning - Bakgrund.
Forskning - Bakgrund.
Forskning - Bakgrund.
Forskning - Bakgrund.
Forskning - Bakgrund.