Frida Professional

Med aktuell forskning och beprövad erfarenhet ger vi inspiration, kraft och nya idéer till att utveckla din organisation.

Toppbild - Frida Professional

Svensk skola in i framtiden.

Frida Professional - Bakgrund.

“Aktuell forskning och beprövad erfarenhet” – vad betyder det för oss?

Frida Professional startades 1996 (under namnet Didaktikcentrum) och funnits sin plats i ett stort nätverk av forskare, skolutvecklare och praktiker. Basen i vårt kunnande kommer från våra förskolor, grundskolor och gymnasieskolor – de drygt trettio åren som Frida funnits utgör alltså vår beprövade erfarenhet.

Aktuell forskning handlar inte bara om att hålla sig ajour, utan vi deltar i och i vissa fall leder ett flertal nätverk, forskningsprojekt och utbildningsinsatser – och, inte minst, så bidrar vi själva till forskningen genom doktorerade medarbetare.

Under de drygt 25 år som vi funnits har vi på olika sätt medverkat i projekt och lett utbildningsinsatser på enskild skolnivå och på kommunnivå i hela Sverige. Ibland har det handlar om föreläsningar, men många gånger har våra åtaganden sträckt sig över en längre tid – för att verkligen förändra något krävs ju i regel en långsiktighet.

De uppdrag vi har på nationell nivå kompletteras med en internationell del av vår verksamhet. Via olika EU-projekt tar vi emot kursdeltagare och studiebesök från hela Europa som vill utveckla sin skolverksamhet. Precis som i de uppdrag vi har i Sverige är utbildningarnas innehåll skräddarsytt.

Två huvudsakliga delar av vår verksamhet

Vår verksamhet i Sverige

Få reda på mer om hur vi arbetar och hur en utbildningsinsats kan se ut.

International courses

Learn more about our international courses.

Aktuell forskning

Forskning som vi tycker är intressant just nu – och den forskning vi själva bidrar med.

Vår historia

Några nedslag i en diger historia – och samtidigt en resa genom svensk utbildningshistoria.

Igår fick Jesper chansen att föra dialoger om systemteori i syfte att göra bra skolor bättre. En bra dag på jobbet!

Igår fick Jesper chansen att föra dialoger om systemteori i syfte att göra bra skolor bättre. En bra dag på jobbet! ...

Veronica Sülau har tillsammans med Jana Nehez och Anette Olin skrivit en artikel om att leda skolutveckling. Nyfiken? Länk till artikeln finns i profilen ☝🏻

Veronica Sülau har tillsammans med Jana Nehez och Anette Olin skrivit en artikel om att leda skolutveckling. Nyfiken? Länk till artikeln finns i profilen ☝🏻 ...

Vi är tillbaka på jobbet och laddade för ett nytt läsår med spännande uppdrag och samarbeten kring skolutveckling.

Vi är tillbaka på jobbet och laddade för ett nytt läsår med spännande uppdrag och samarbeten kring skolutveckling. ...

Om ett år ska de presentera sina tankar för regeringen. 
Vilka? Jo, den nationella samordningsgruppen för ULF (utbildning, lärande och forskning) där Veronica från FP ingår. 
Tankar om vad? Tankar om organisation- och resursfördelning för praktiknära skolforskning. Ett spännande arbete!

Om ett år ska de presentera sina tankar för regeringen.
Vilka? Jo, den nationella samordningsgruppen för ULF (utbildning, lärande och forskning) där Veronica från FP ingår.
Tankar om vad? Tankar om organisation- och resursfördelning för praktiknära skolforskning. Ett spännande arbete!
...

”When we share, we win” - ledord i Erasmus projektet ”Regional learning communities and facilitators” där Frida Professional ingår. I september ser vi fram emot att få ta med några av Fridaskolornas förstelärare till Portugal för att pröva delar av den kurs som vi varit med och tagit fram som en del av projektet.

”When we share, we win” - ledord i Erasmus projektet ”Regional learning communities and facilitators” där Frida Professional ingår. I september ser vi fram emot att få ta med några av Fridaskolornas förstelärare till Portugal för att pröva delar av den kurs som vi varit med och tagit fram som en del av projektet. ...

Det finns många fördelar med att kunna träffas i samma rum men också skäl att fortsätt utveckla digitala möten. Här från en digital dialogkonferens, mellan tre Fridaskolor, med syftet att dela erfarenheter och lärdomar från det kollegiala lärandet. Deltagarna upplevde bla en hög grad av delaktighet och ett innehållet som var angeläget och inspirerande. Bra feedback som vi tar med i vårt fortsatta utforskande.

Det finns många fördelar med att kunna träffas i samma rum men också skäl att fortsätt utveckla digitala möten. Här från en digital dialogkonferens, mellan tre Fridaskolor, med syftet att dela erfarenheter och lärdomar från det kollegiala lärandet. Deltagarna upplevde bla en hög grad av delaktighet och ett innehållet som var angeläget och inspirerande. Bra feedback som vi tar med i vårt fortsatta utforskande. ...

Senaste nytt från Frida Professional

Besöksadress

Frida Professional AB
Regementsgatan 13, våning 3
462 23 Vänersborg

Frida Professional - Bakgrund.
Frida Professional - Bakgrund.
Frida Professional - Bakgrund.
Frida Professional - Bakgrund.
Frida Professional - Bakgrund.