Frida Professional

Med aktuell forskning och beprövad erfarenhet ger vi inspiration, kraft och nya idéer till utvecklingen av din organisation.

Toppbild - Frida Professional

"Every system is perfectly designed to get the results it gets."

Johan Arnell

Frida Professional - Ikon.

Frida Professional

Två huvudsakliga delar av vår verksamhet

Under de drygt 25 år som vi funnits har vi på olika sätt medverkat i projekt och lett utbildningsinsatser på enskild skolnivå och på kommunnivå i hela Sverige. Ibland har det handlar om föreläsningar, men många gånger har våra åtaganden sträckt sig över en längre tid – för att verkligen förändra något krävs ju i regel en långsiktighet.

De uppdrag vi har på nationell nivå kompletteras med en internationell del av vår verksamhet. Via olika EU-projekt tar vi emot kursdeltagare och studiebesök från hela Europa som vill utveckla sin skolverksamhet. Precis som i de uppdrag vi har i Sverige är utbildningarnas innehåll skräddarsytt.

Frida Professional startades 1997 (under namnet Didaktikcentrum) och har funnit sin plats i ett stort nätverk av forskare, skolutvecklare och praktiker. Basen i vårt kunnande kommer från våra förskolor, grundskolor och gymnasieskolor – de drygt trettio åren som Frida funnits utgör alltså vår beprövade erfarenhet.

Aktuell forskning handlar inte bara om att hålla sig ajour, utan vi deltar i och i vissa fall leder ett flertal nätverk, forskningsprojekt och utbildningsinsatser – och, inte minst, så bidrar vi själva till forskningen genom doktorerade medarbetare.

Frida Professional

”Aktuell forskning och beprövad erfarenhet” – vad betyder det för oss?

Bild - Frida Professional

Utbildningar och föreläsningar

Nyfiken på hur vi kan hjälpa er att inspirera och utveckla er organisation? Vi har under drygt 25 år på olika sätt medverkat i projekt, nätverk och utbildningsinsatser på skol- och kommunnivå runt om i Sverige. Tillsammans formar vi en utbildning som till innehåll och form möter ert behov och passar för ert aktuella sammanhang.

Bild - Frida Professional

Forskning – vår egen och andras

Välkommen att inspireras av vår och andras forskning. Kopplingen mellan forskning och beprövad erfarenhet är en integrerad del Frida Professional. 2016 disputerade Frida Professionals medarbetare Jan Blomgren i pedagogik och 2019 Veronica Sülau i pedagogiskt arbete. Ta del av publicerade texter samt tips om böcker vi inspireras av.

Bild - Frida Professional

Samverkan och kursverksamhet

Intresserad av samarbete och att vidga dina vyer? Här kan du ta del av våra erfarenheter från bland annat olika EU-projekt som vi deltagit i samt hitta nyttiga länkar till kurskataloger och internationella kontakter.

Bild - Frida Professional

Mer om Frida Professional

Frida Professional startade 1997 och har allt sedan starten varit uthålliga i sin önskan att utveckla och föra svensk skola in i framtiden. Styrkan har alltid varit att utgå i från beprövade erfarenheter från kärnverksamheten skola. Medarbetarna på Frida Professional kommer från våra egna skolor och vandrar bokstavligt och bildligt mellan teori och praktik.

Aktuella kalenderhändelser från Frida Professional

 • torsdag23 februari

  Att samverka och utvecklas genom internationella samarbeten

 • tisdag28 februari

  Förstelärarutbildning Fridaskolorna

 • onsdag1 mars

  Föreläsning – Konsten att leda kollegialt lärande

 • måndag6 mars

  Inspirationsföreläsning för Fridas förskolor (klicka & läs mer)

 • måndag6 mars

  Föreläsning för Gullspångs kommun

 • tisdag7 mars

  Processtöd med utvecklingsfokus för Fridaskolornas skolledare

 • onsdag15 mars

  NERA 2023 i Oslo

 • måndag20 mars

  Utbildningstillfälle ledningsgrupp Sven Eriksonsgymnasiet Borås

 • tisdag21 mars

  Processtöd – förstelärare och skolledare

 • torsdag23 mars

  Processtöd för skolledare på Fridas förskolor och fritids

 • måndag27 mars

  Förstelärarutbildning på Sven Eriksonsgymnasiet

 • tisdag4 april

  Datadriven skolförbättring – ifous

 • måndag17 april

  Erasmus+ workshop och spridningsseminarium i Spanien (klicka & läs mer)

 • tisdag18 april

  Systemteori för lärare, La Palma

 • tisdag18 april

  SETT-dagarna i Stockholm

 • måndag24 april

  Systemteori – kompetensutveckling på Frida förskola

 • onsdag26 april

  Vetenskaplig skola – På riktigt! (klicka & läs mer)

 • tisdag2 maj

  Förstelärarutbildning i Helsingborg (klicka & läs mer)

 • måndag8 maj

  Förstelärarutbildning för Sven Eriksonsgymnasiet

 • måndag8 maj

  Communication, Relationship and Trust – KA1-kurs (klicka & läs mer)

 • tisdag9 maj

  Inspirationsföreläsning om Systemteori för Fridas fritidshem

 • torsdag25 maj

  Processtöd för utvecklingsarbete – skolledare i förskola och fritidshem

 • måndag29 maj

  Vi deltar på rundabordssamtal om etikfrågor inom praktiknära skolforskning (klicka & läs mer)

 • torsdag1 juni

  Spridningsseminarium Ifous – datadriven skolförbättring (klicka & läs mer)

 • torsdag8 juni

  Webbinarium – Elevhälsa för en modern tid (klicka & läs mer)

 • tisdag13 juni

  Kvalitetsdialoger i gränssnittet skolledare och förstelärare på Fridaskolorna

 • onsdag14 juni

  Föreläsning på Framtidens Lärande Väst (Klicka & läs mer)

 • måndag28 augusti

  Deltar på PEP International Meeting in Leiden (klicka & läs mer)

 • tisdag29 augusti

  Förstelärarutbildning på Fridaskolorna

 • måndag4 september

  Workshop kring LoopMe som verktyg i utvecklingsarbetet (klicka och läs mer)

 • tisdag5 september

  Deltar i Aktionsforskningskollegiet (klicka & läs mer)

 • fredag8 september

  Samtalsledarutbildning för kollegialt lärande i Markaryds kommun

 • onsdag13 september

  Föreläsning om kollegialt lärande på Skolverkets handledarutbildning i Uppsala

 • torsdag14 september

  Förstelärarutbildning i Borås

 • tisdag19 september

  Föreläsning om kollegialt lärande på Skolverkets handledarutbildning i Uppsala

 • onsdag20 september

  Erasmus+ MSG 2.0 Partner Meeting hos oss i Vänersborg

 • fredag22 september

  Pilotprojekt med lägesanalys 2.0 på Fritids, Fridaskolan Mölnlycke

 • måndag25 september

  Utbildning i systemteori på Stigens friskola

 • tisdag26 september

  Grundkurs i kollegialt lärande för förstelärare på Frida

 • torsdag19 oktober

  KA1-kurs med skolledartema för deltagare från Österrike och La Réunion

 • måndag30 oktober

  Utbildning i systemteori på Stigens friskola (klicka & läs)

 • onsdag1 november

  Deltar på konferensen Praktiknära forskning i samverkan

 • måndag6 november

  FP deltar i utbildning i Motiverande samtal (MI)

 • tisdag7 november

  Förstelärarutbildning på Fridaskolorna – tema Vision

 • onsdag8 november

  Spridningskonferens Vetenskaplig skola (klicka & läs mer)

 • torsdag9 november

  Utbildning Leda lärares lärande med skolledare i Markaryd

 • fredag10 november

  Samtalsledarutbildning för kollegialt lärande i Markaryds kommun

 • måndag13 november

  Input kring systemteori i kompetensutvecklingen för Frida förskolor (klicka & läs mer)

 • tisdag21 november

  Input kring systemteori i kompetensutvecklingen för Frida fritidshem

 • tisdag28 november

  Föreläsning om förbättringsarbete – GU:s fortbildning för rektorer (klicka & läs mer)

 • onsdag29 november

  Konsten att leda kollegialt lärande – utbildningsinsats för förstelärare och nyckelpersoner i Trollhättan

 • torsdag30 november

  Förstelärarutbildning mor kollegialt lärande i Borås

 • fredag1 december

  FP deltar i utbildning i Motiverande samtal (MI)

 • måndag4 december

  Nationell ULF Bazar – nätverksmöte, praktiknära forskning i samverkan (klicka & läs mer)

 • tisdag5 december

  Förstelärarutbildning för Fridaskolorna

 • onsdag6 december

  Att leda lärares lärande – utbildningsinsats för skolledare i Markaryds kommun

 • torsdag7 december

  Samtalsledarutbildning för kollegialt lärande i Markaryds kommun

 • måndag11 december

  FP deltar i utbildning i Motiverande samtal

 • torsdag14 december

  Processtöd för skolledare på Fridaskolorna

 • måndag18 december

  FP:s julhälsning publiceras på Instagram (klicka och läs mer)

 • tisdag16 januari

  Kvalitetsdialoger med skolledare och förstelärare på Fridaskolorna

 • tisdag23 januari

  Input kring systemteori i kompetensutvecklingen för Frida fritidshem

 • måndag29 januari

  Utbildning i systemteori på Stigens friskola

 • måndag5 februari

  Input kring systemteori i kompetensutvecklingen för Frida förskola

 • tisdag6 februari

  Förstelärarutbildning på Fridaskolorna – tema Vision

 • torsdag8 februari

  Förstelärarutbildning i Borås

 • torsdag8 februari

  Processtöd för skolledare fritids och förskola, Fridaskolorna

 • torsdag22 februari

  Processtöd kvalitetsarbete för skolledare Fridaskolorna

 • torsdag29 februari

  Processtöd kvalitetsarbete för skolledare Fridaskolorna

 • onsdag6 mars

  FP deltar på NERA 2024 i Malmö (klicka & läs mer)

 • måndag11 mars

  Systemteoriutbildning med Stigens friskola (klicka & läs mer)

 • tisdag12 mars

  Från utvecklingsarbete till förbättrad undervisning – FP bjuder in till digitalt möte (klicka & läs mer)

 • torsdag14 mars

  Förstelärarutbildning i Borås

 • tisdag19 mars

  Förstelärarutbildning för Fridaskolorna

 • torsdag21 mars

  FP deltar på Matematikbiennalen 2024 i Örebro (klicka & läs mer)

 • torsdag11 april

  FP deltar på Förstelärarnas rikskonferens i Stockholm (klicka & läs mer)

 • torsdag18 april

  Processtöd för skolledare på Fridaskolorna och Fridagymnasierna

 • tisdag23 april

  Förstelärarutbildning för Fridaskolorna

 • tisdag23 april

  Förstelärarutbildning för Fridaskolorna

 • torsdag25 april

  Förstelärarutbildning i Borås

 • torsdag25 april

  Förstelärarutbildning i Borås

 • torsdag25 april

  Processtöd för skolledare förskola och fritids vid Fridaskolorna

 • torsdag2 maj

  FP deltar vid NORALF-konferensen i Göteborg (klicka & läs mer)

 • måndag20 maj

  FP åker till La Réunion för att dela erfarenheter kring skolutveckling (klicka & läs mer)

 • torsdag13 juni

  FP leder kvalitetsdialoger med förstelärare och skolledare på Fridaskolorna

 • måndag17 juni

  Processtöd för skolledare på Fridaskolorna med planering för höstens lägesanalyser

Välkommen till en inspirerande kväll om möjligheterna med internationella samarbeten samt om att vara facilitator i en lärande miljö. Träffen är kostnadsfri och vi bjuder på lättare förtäring och fika

Läs mer och anmäl dig här

Läsårets femte utbildningstillfälle för Fridaskolornas förstelärare. Idag under rubriken Tema Vision.

Föreläsning för förstelärare och nyckelpersoner i Trollhättans Stad.

Inom ramen för Frida förskolors kompetensutveckling bidrar vi med input kring systemteori och design av goda möten.

Under rubriken "Att nyfiket utforska och medvetet utveckla kollegiala samtalspraktiker" föreläser Veronica Sülau för all personal inom förskola och grundskola i Gullspångs kommun. Utgångspunkt för föreläsningen är Veronicas bok "Vilja, veta, kunna, våga".

Ny bok om kollegial samtalspraktik

Frida Professional medverkar på NERA, en nordisk konferens för utbildningsvetenskaplig forskning.

Om NERA

Möte i gränssnittet med fokus på skolornas pågående utvecklingsarbete. FP leder mötet digitalt.

Utvecklingsseminarium i Stockholm. Nyfiken? Läs mer om programmet via länken.

Datadriven skolförbättring

Inom ramen för projektet MindSetGo 2.0 och tillsammans med representanter från Fridaskolan i Vänersborg åker vi till Spanien för en veckas arbete.

Föreläsning för lärare på skola i La Palma som en del av Erasmus+. Läs mer om Erasmus+ via länken.

Erasmus+

En mötesplats för innovativt och livslångt lärande. Omvärldsspaning för oss på FP. Ses vi där?

SETT

Workshop med deltagarna i FoU-programmet Vetenskaplig skola - På riktigt! Bland annat med fokus på vilka sätt ett IT-stöd kan bidra till en ökad likvärdighet och en ökad uthållighet i utvecklingsarbetet. Vi har testat verktyget LoopMe i Frida förskolors kompetensutveckling.

Vetenskaplig skola - På riktigt!

Alla Frida Utbildnings förstelärare besöker Fridaskolan i Helsingborg för läsårets sista förstelärarträff.

Fridaskolan Helsingborg

Under vecka 19 välkomnar vi pedagoger från Tyskland, Österrike och Kroatien till en KA1-kurs.

Vetenskapsrådet bjuder in forskare, skolhuvudmän och myndigheter träffas för att samtala om frågor och dilemman kopplat till praktiknära skolforskning.

Vetenskapsrådet evenemang

Data och elevernas bästa i fokus! Häng med och lyssna på våra och andras erfarenheter från Ifous-programmet. Anmäl dig via länken.

Läs mer och anmäl dig här

Vi delar våra erfarenheter vid ett webbinarium om hur en ny forskningsbaserad och datadriven arbetsmetod kan minska den psykiska ohälsan bland elever – och dessutom skapa ett större lärande och samsyn på hela skolan om elevernas mående. Nyfiken? Anmäl dig via länken.

Webbinarium - Elevhälsa för en modern tid

Hur gör kommuner, skolor och lärare för att lyckas med digital skolutveckling? Och hur kan forskningen bidra?

Om konferensen

Pedagogy, Education and Praxis (PEP) is a cross-institutional, collaborative research program which brings together researchers investigating the nature, traditions and condition of pedagogy, education and praxis and how they may be developed in different national contexts and various educational settings.

PEP

Fridas förskola och fritidshem använder ett digitalt hjälpmedel för att fånga pedagogernas reflektioner i utvecklingsarbetet. Ett sätt för rektor lyfta reflektionen och kunna bli mer formativ i att leda utvecklingsarbetet.

LoopMe

En viktig del av utvecklingsarbete handlar om att såväl sprida egna erfarenheter som att få ta del av andras tankar och perspektiv. Ett forum där detta kan ske är inom de seminarier som ges inom ramen för Aktionsforskningskollegiet på Göteborgs Universitet. Aktionsforskningskollegiets seminarier är tillfällen för presentation av och samtal om aktuella utvecklingsarbeten eller forskning som genomförs av etablerade forskare inom fältet, doktorander, masterstudenter och verksamma pedagoger.

Aktionsforskningskollegiet

Läs mer om Stigens friskola på deras hemsida.

Stigens friskola

Nyfiken på Stigens friskola? Läs mer via länken.

Stigens Friskola

Efter ett tre år långt forsknings- och utvecklingsprogram under Chalmers ledning, har det nu blivit dags att summera våra lärdomar av vetenskaplig skola och förskola på nytt sätt tillsammans med de övriga deltagare i programmet.

Vetenskaplig skola

Frida förskolor är en ständig källa till glädje och inspiration för hela Frida. Något som tydligt präglar Frida förskolor är helhetssynen på barn. För att kunna vara en trygg och stimulerande miljö för barn att vara i, behöver omsorg, utveckling och lärande bilda en helhet.

Frida förskolor

Fortbildning för rektorer där Veronica Sülau föreläser. Läs mer om utbildningen på GU:s hemsida.

Göteborgs universitet

Vad är ULF? ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021, och som nu förlängs till 2024 som en övergång till permanent verksamhet från 2025. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

ULF

Du följer väl FP i sociala medier?

Instagram

Nordens största konferens i utbildningsvetenskap där forskare presenterar aktuella studier inom olika delar av fältet. Årets tema: Adventures of Education: Desires, Encounters and Differences.

NERA 2024

Nyfiken på Stigens friskola? Läs mer via länken.

Hemsida Stigens Friskola

Välkommen till ett digitalt möte om kollegialt lärande! Tillfälle att ta del av forskning och goda exempel samt dela erfarenheter. 12 mars 13.00-14.30 Inbjudan via länken nedan.

Inbjudan

Vartannat år lockar Matematikbiennalen mellan 2000 och 3000 matematikintresserade pedagoger, skolledare, forskare, studenter och andra till två dagar fyllda av föreläsningar, workshops, utställningar och diskussioner. Här ges möjlighet att inspirera andra, kompetensutveckla sig, lära känna kollegor från hela landet samt vara med och påverka framtidens matematikundervisning.

Matematikbiennalen

Förstelärarnas rikskonferens 2024 en konferens för lärare med uppdrag att leda lärares lärande. Arrangör Lärarfortbildning AB.

Förstelärarnas tikskonferens

NORALF-konferensen 2024 har temat "Etik och Agens – Att ta ansvar för och i en demokrati". Konferensen arrangeras den 2-3 maj 2024 på Pedagogen vid Göteborgs universitet och vänder sig till forskare, lärare, förskollärare och rektorer.

NORALF2024

Eftersom La Réunion, som ligger 800 km öster om Madagaskar, är en fransk ö är de en del av EU-samarbeten. FP har tagit emot deltagare härifrån på KA1-kurser i flera omgångar och ska nu besöka dem i syfte att dela erfarenheter och kunskaper om skolutveckling.

La Réunion
Bild - Frida Professional

Senaste nytt från Frida Professional

Nedslag i vår verksamhet

Veronica Sülau har tillsammans med Jana Nehez och Anette Olin Almqvist skrivit en vetenskaplig artikel med titeln: Learning leading - responsiveness in leading professional learning. 
Fokus för studien är utvecklingsledarnas ledningspraktik när de leder förstelärare. 
En sammanfattning av artikel på svenska hittar du på FP:s hemsida. Där hittar du också artikeln i sin helhet som pdf. In och läs.
#förstelärare 
#utvecklingsledare 
#learningleading 
#lärandeledare 
#skolutveckling 
#lyhördhet 
#praktikarkitekturer

Veronica Sülau har tillsammans med Jana Nehez och Anette Olin Almqvist skrivit en vetenskaplig artikel med titeln: Learning leading - responsiveness in leading professional learning.
Fokus för studien är utvecklingsledarnas ledningspraktik när de leder förstelärare.
En sammanfattning av artikel på svenska hittar du på FP:s hemsida. Där hittar du också artikeln i sin helhet som pdf. In och läs.
#förstelärare
#utvecklingsledare
#learningleading
#lärandeledare
#skolutveckling
#lyhördhet
#praktikarkitekturer
...

NORALF 2024 med temat ”Etik och Agens - Att ta ansvar för och i en demokrati” bjöd på intressanta möten, dialoger och presentationer. Våra förstelärare Mattias Almstedt och Nina Dahlin pratade ur en mellanledares perspektiv om lärares lärande som nyckel för framgångsrik skolutveckling 🤩 
#noralf 
#göteborgsuniversitet 
#förstelärare 
#lärareslärare 
#skolutveckling 
#aktionsforskning

NORALF 2024 med temat ”Etik och Agens - Att ta ansvar för och i en demokrati” bjöd på intressanta möten, dialoger och presentationer. Våra förstelärare Mattias Almstedt och Nina Dahlin pratade ur en mellanledares perspektiv om lärares lärande som nyckel för framgångsrik skolutveckling 🤩
#noralf
#göteborgsuniversitet
#förstelärare
#lärareslärare
#skolutveckling
#aktionsforskning
...

Nu är ledamöterna för ULF:s styrgrupper utsedda. Vi tycker att det är extra kul eftersom FP:s Veronica är en av dem.

Nu är ledamöterna för ULF:s styrgrupper utsedda. Vi tycker att det är extra kul eftersom FP:s Veronica är en av dem. ...

Rickard Janveden har skrivit en utvecklingsartikel inom ramen för Ifous-programmet datadriven skolförbättring. Visst blir man nyfiken? Den är publicerad av Skolporten i deras artikelserie Leda & lära, nr 1 2024. Du hittar den på Skolportens hemsida. En länk till artikeln finns också på FP:s hemsida. 
In och läs vetja 👍🏻
#fridagymnasiet 
#datadriven 
#skolförbättring 
#skolmående
#ifous

Rickard Janveden har skrivit en utvecklingsartikel inom ramen för Ifous-programmet datadriven skolförbättring. Visst blir man nyfiken? Den är publicerad av Skolporten i deras artikelserie Leda & lära, nr 1 2024. Du hittar den på Skolportens hemsida. En länk till artikeln finns också på FP:s hemsida.
In och läs vetja 👍🏻
#fridagymnasiet
#datadriven
#skolförbättring
#skolmående
#ifous
...

Boktips för dig som leder utvecklingsprocesser i skolan. Titel: Lärande ledarskap - att leda professionell utveckling i skolan Författare: Emstad, Birkeland och Robinson 
#skolutveckling 
#skolledare 
#lärandeledarskap 
#lärarförlaget

Boktips för dig som leder utvecklingsprocesser i skolan. Titel: Lärande ledarskap - att leda professionell utveckling i skolan Författare: Emstad, Birkeland och Robinson
#skolutveckling
#skolledare
#lärandeledarskap
#lärarförlaget
...

Är du nyfiken på Oscar Öqvists och Håkan Johanssons bok Systemteorins pragmatik? Läs om boken på Frida Professionals hemsida #systemteori

Är du nyfiken på Oscar Öqvists och Håkan Johanssons bok Systemteorins pragmatik? Läs om boken på Frida Professionals hemsida #systemteori ...

En hälsning från Matematikbiennalen 2024 som denna gång går under devisen Tillsammans kan vi mer. 
Jesper och Rickard har tillsammans lärt mer inte bara om matematik utan också undervisning och lärande. 
Vi har också lanserat stipendiet Bengts minne i samverkan med NCM.

En hälsning från Matematikbiennalen 2024 som denna gång går under devisen Tillsammans kan vi mer.
Jesper och Rickard har tillsammans lärt mer inte bara om matematik utan också undervisning och lärande.
Vi har också lanserat stipendiet Bengts minne i samverkan med NCM.
...

Idag arrangerade vi ett digitalt event med rubriken: från utvecklingsarbete till förbättrad undervisning. Tack till alla deltagare, nya och gamla bekantskaper, som samskapade tillsammans med oss. Extra stort tack till Linda Grimling och Urban Dahlin, förstelärare på Fridaskolan i Trollhättan som delade med sig av sina erfarenheter att vara samtalsledare i ett kollegialt lärande. Vilka stjärnor 🤩.

Idag arrangerade vi ett digitalt event med rubriken: från utvecklingsarbete till förbättrad undervisning. Tack till alla deltagare, nya och gamla bekantskaper, som samskapade tillsammans med oss. Extra stort tack till Linda Grimling och Urban Dahlin, förstelärare på Fridaskolan i Trollhättan som delade med sig av sina erfarenheter att vara samtalsledare i ett kollegialt lärande. Vilka stjärnor 🤩. ...

NERA 2024 i Malmö. Intressanta dagar med fokus på utbildningsvetenskaplig forskning. Temat för årets konferens - Adventures of Education: Desires, Encounters and Differences

NERA 2024 i Malmö. Intressanta dagar med fokus på utbildningsvetenskaplig forskning. Temat för årets konferens - Adventures of Education: Desires, Encounters and Differences ...

I veckan har FP en KA1-kurs med deltagare från La Réunion på Fridagymnasiet i Mölnlycke. The Frida way med ledarteam.

I veckan har FP en KA1-kurs med deltagare från La Réunion på Fridagymnasiet i Mölnlycke. The Frida way med ledarteam. ...

FP ger ut en ny bok om systemteori. 
Systemteorins pragmatik - konsten att handla på goda grunder. 
Med utgångspunkt i fem begreppspar leds läsaren mot ett mer medvetet agerande. Eller som Kurt Lewins klassiska citat lyder: 
”Det finns inget mer praktiskt än en god teori”. 
Form och process. 
Mönster och detaljer. 
Kraft och information. 
Variation och konstans. 
Resiliens och stabilitet. 
Oscar Öquist, som skrivit en rad böcker om systemteori, har denna gång slagit sig ihop med Fridaskolans grundare Håkan Johansson och författat boken Systemteorins pragmatik.
Vilket begreppspar blir du mest nyfiken på?
Boken hittar du överallt där böcker säljs.

FP ger ut en ny bok om systemteori.
Systemteorins pragmatik - konsten att handla på goda grunder.

Med utgångspunkt i fem begreppspar leds läsaren mot ett mer medvetet agerande. Eller som Kurt Lewins klassiska citat lyder:
”Det finns inget mer praktiskt än en god teori”.

Form och process.
Mönster och detaljer.
Kraft och information.
Variation och konstans.
Resiliens och stabilitet.

Oscar Öquist, som skrivit en rad böcker om systemteori, har denna gång slagit sig ihop med Fridaskolans grundare Håkan Johansson och författat boken Systemteorins pragmatik.

Vilket begreppspar blir du mest nyfiken på?

Boken hittar du överallt där böcker säljs.
...

Fina möten när FP fick bidra med input kring systemteori i samband med Frida förskolors kompetensutveckling. Rubriken var Samtalskonst.

Fina möten när FP fick bidra med input kring systemteori i samband med Frida förskolors kompetensutveckling. Rubriken var Samtalskonst. ...

Besöksadress

Frida Professional AB
Regementsgatan 13, våning 3
462 23 Vänersborg

Kontakta oss

Välkommen att kontakta någon av oss via e-post eller telefon.

 

 

Frida Professional - Bakgrund.
Frida Professional - Bakgrund.
Frida Professional - Bakgrund.
Frida Professional - Bakgrund.
Frida Professional - Bakgrund.