Frida Professional

Med aktuell forskning och beprövad erfarenhet ger vi inspiration, kraft och nya idéer till utvecklingen av din organisation.

Toppbild - Frida Professional

Svensk skola in i framtiden.

"Every system is perfectly designed to get the results it gets."

W. Edwards Deming

Frida Professional - Ikon.

Aktuella kalenderhändelser från Frida Professional

 • torsdag23 februari

  Att samverka och utvecklas genom internationella samarbeten

 • tisdag28 februari

  Förstelärarutbildning Fridaskolorna

 • onsdag1 mars

  Föreläsning – Konsten att leda kollegialt lärande

 • måndag6 mars

  Inspirationsföreläsning för Fridas förskolor (klicka & läs mer)

 • måndag6 mars

  Föreläsning för Gullspångs kommun

 • tisdag7 mars

  Processtöd med utvecklingsfokus för Fridaskolornas skolledare

 • onsdag15 mars

  NERA 2023 i Oslo

 • måndag20 mars

  Utbildningstillfälle ledningsgrupp Sven Eriksonsgymnasiet Borås

 • tisdag21 mars

  Processtöd – förstelärare och skolledare

 • torsdag23 mars

  Processtöd för skolledare på Fridas förskolor och fritids

 • måndag27 mars

  Förstelärarutbildning på Sven Eriksonsgymnasiet

 • tisdag4 april

  Datadriven skolförbättring – ifous

 • måndag17 april

  Erasmus+ workshop och spridningsseminarium i Spanien (klicka & läs mer)

 • tisdag18 april

  Systemteori för lärare, La Palma

 • tisdag18 april

  SETT-dagarna i Stockholm

 • måndag24 april

  Systemteori – kompetensutveckling på Frida förskola

 • onsdag26 april

  Vetenskaplig skola – På riktigt! (klicka & läs mer)

 • tisdag2 maj

  Förstelärarutbildning i Helsingborg (klicka & läs mer)

 • måndag8 maj

  Communication, Relationship and Trust – KA1-kurs (klicka & läs mer)

 • måndag8 maj

  Förstelärarutbildning för Sven Eriksonsgymnasiet

 • tisdag9 maj

  Inspirationsföreläsning om Systemteori för Fridas fritidshem

 • torsdag25 maj

  Processtöd för utvecklingsarbete – skolledare i förskola och fritidshem

 • måndag29 maj

  Vi deltar på rundabordssamtal om etikfrågor inom praktiknära skolforskning (klicka & läs mer)

 • torsdag1 juni

  Spridningsseminarium Ifous – datadriven skolförbättring (klicka & läs mer)

 • torsdag8 juni

  Webbinarium – Elevhälsa för en modern tid (klicka & läs mer)

 • tisdag13 juni

  Kvalitetsdialoger i gränssnittet skolledare och förstelärare på Fridaskolorna

 • onsdag14 juni

  Föreläsning på Framtidens Lärande Väst (Klicka & läs mer)

 • måndag28 augusti

  Deltar på PEP International Meeting in Leiden (klicka & läs mer)

 • tisdag29 augusti

  Förstelärarutbildning på Fridaskolorna

 • måndag4 september

  Workshop kring LoopMe som verktyg i utvecklingsarbetet (klicka och läs mer)

 • tisdag5 september

  Deltar i Aktionsforskningskollegiet (klicka & läs mer)

 • fredag8 september

  Samtalsledarutbildning för kollegialt lärande i Markaryds kommun

 • onsdag13 september

  Föreläsning om kollegialt lärande på Skolverkets handledarutbildning i Uppsala

 • torsdag14 september

  Förstelärarutbildning i Borås

 • tisdag19 september

  Föreläsning om kollegialt lärande på Skolverkets handledarutbildning i Uppsala

 • onsdag20 september

  Erasmus+ MSG 2.0 Partner Meeting hos oss i Vänersborg

 • fredag22 september

  Pilotprojekt med lägesanalys 2.0 på Fritids, Fridaskolan Mölnlycke

 • måndag25 september

  Utbildning i systemteori på Stigens friskola

 • tisdag26 september

  Grundkurs i kollegialt lärande för förstelärare på Frida

Välkommen till en inspirerande kväll om möjligheterna med internationella samarbeten samt om att vara facilitator i en lärande miljö. Träffen är kostnadsfri och vi bjuder på lättare förtäring och fika

Läs mer och anmäl dig här

Läsårets femte utbildningstillfälle för Fridaskolornas förstelärare. Idag under rubriken Tema Vision.

Föreläsning för förstelärare och nyckelpersoner i Trollhättans Stad.

Inom ramen för Frida förskolors kompetensutveckling bidrar vi med input kring systemteori och design av goda möten.

Under rubriken "Att nyfiket utforska och medvetet utveckla kollegiala samtalspraktiker" föreläser Veronica Sülau för all personal inom förskola och grundskola i Gullspångs kommun. Utgångspunkt för föreläsningen är Veronicas bok "Vilja, veta, kunna, våga".

Ny bok om kollegial samtalspraktik

Frida Professional medverkar på NERA, en nordisk konferens för utbildningsvetenskaplig forskning.

Om NERA

Möte i gränssnittet med fokus på skolornas pågående utvecklingsarbete. FP leder mötet digitalt.

Utvecklingsseminarium i Stockholm. Nyfiken? Läs mer om programmet via länken.

Datadriven skolförbättring

Inom ramen för projektet MindSetGo 2.0 och tillsammans med representanter från Fridaskolan i Vänersborg åker vi till Spanien för en veckas arbete.

Föreläsning för lärare på skola i La Palma som en del av Erasmus+. Läs mer om Erasmus+ via länken.

Erasmus+

En mötesplats för innovativt och livslångt lärande. Omvärldsspaning för oss på FP. Ses vi där?

SETT

Workshop med deltagarna i FoU-programmet Vetenskaplig skola - På riktigt! Bland annat med fokus på vilka sätt ett IT-stöd kan bidra till en ökad likvärdighet och en ökad uthållighet i utvecklingsarbetet. Vi har testat verktyget LoopMe i Frida förskolors kompetensutveckling.

Vetenskaplig skola - På riktigt!

Alla Frida Utbildnings förstelärare besöker Fridaskolan i Helsingborg för läsårets sista förstelärarträff.

Fridaskolan Helsingborg

Under vecka 19 välkomnar vi pedagoger från Tyskland, Österrike och Kroatien till en KA1-kurs.

Vetenskapsrådet bjuder in forskare, skolhuvudmän och myndigheter träffas för att samtala om frågor och dilemman kopplat till praktiknära skolforskning.

Vetenskapsrådet evenemang

Data och elevernas bästa i fokus! Häng med och lyssna på våra och andras erfarenheter från Ifous-programmet. Anmäl dig via länken.

Läs mer och anmäl dig här

Vi delar våra erfarenheter vid ett webbinarium om hur en ny forskningsbaserad och datadriven arbetsmetod kan minska den psykiska ohälsan bland elever – och dessutom skapa ett större lärande och samsyn på hela skolan om elevernas mående. Nyfiken? Anmäl dig via länken.

Webbinarium - Elevhälsa för en modern tid

Hur gör kommuner, skolor och lärare för att lyckas med digital skolutveckling? Och hur kan forskningen bidra?

Om konferensen

Pedagogy, Education and Praxis (PEP) is a cross-institutional, collaborative research program which brings together researchers investigating the nature, traditions and condition of pedagogy, education and praxis and how they may be developed in different national contexts and various educational settings.

PEP

Fridas förskola och fritidshem använder ett digitalt hjälpmedel för att fånga pedagogernas reflektioner i utvecklingsarbetet. Ett sätt för rektor lyfta reflektionen och kunna bli mer formativ i att leda utvecklingsarbetet.

LoopMe

En viktig del av utvecklingsarbete handlar om att såväl sprida egna erfarenheter som att få ta del av andras tankar och perspektiv. Ett forum där detta kan ske är inom de seminarier som ges inom ramen för Aktionsforskningskollegiet på Göteborgs Universitet. Aktionsforskningskollegiets seminarier är tillfällen för presentation av och samtal om aktuella utvecklingsarbeten eller forskning som genomförs av etablerade forskare inom fältet, doktorander, masterstudenter och verksamma pedagoger.

Aktionsforskningskollegiet
Bild - Frida Professional

Frida Professional

Två huvudsakliga delar av vår verksamhet

Under de drygt 25 år som vi funnits har vi på olika sätt medverkat i projekt och lett utbildningsinsatser på enskild skolnivå och på kommunnivå i hela Sverige. Ibland har det handlar om föreläsningar, men många gånger har våra åtaganden sträckt sig över en längre tid – för att verkligen förändra något krävs ju i regel en långsiktighet.

De uppdrag vi har på nationell nivå kompletteras med en internationell del av vår verksamhet. Via olika EU-projekt tar vi emot kursdeltagare och studiebesök från hela Europa som vill utveckla sin skolverksamhet. Precis som i de uppdrag vi har i Sverige är utbildningarnas innehåll skräddarsytt.

Frida Professional startades 1997 (under namnet Didaktikcentrum) och har funnit sin plats i ett stort nätverk av forskare, skolutvecklare och praktiker. Basen i vårt kunnande kommer från våra förskolor, grundskolor och gymnasieskolor – de drygt trettio åren som Frida funnits utgör alltså vår beprövade erfarenhet.

Aktuell forskning handlar inte bara om att hålla sig ajour, utan vi deltar i och i vissa fall leder ett flertal nätverk, forskningsprojekt och utbildningsinsatser – och, inte minst, så bidrar vi själva till forskningen genom doktorerade medarbetare.

Frida Professional

”Aktuell forskning och beprövad erfarenhet” – vad betyder det för oss?

Bild - Frida Professional

Utbildningar och föreläsningar

Nyfiken på hur vi kan hjälpa er att inspirera och utveckla er organisation? Vi har under drygt 25 år på olika sätt medverkat i projekt, nätverk och utbildningsinsatser på skol- och kommunnivå runt om i Sverige. Tillsammans formar vi en utbildning som till innehåll och form möter ert behov och passar för ert aktuella sammanhang.

Bild - Frida Professional

Forskning – vår egen och andras

Välkommen att inspireras av vår och andras forskning. Kopplingen mellan forskning och beprövad erfarenhet är en integrerad del Frida Professional. 2016 disputerade Frida Professionals medarbetare Jan Blomgren i pedagogik och 2019 Veronica Sülau i pedagogiskt arbete. Ta del av publicerade texter samt tips om böcker vi inspireras av.

Bild - Frida Professional

Kursverksamhet och samverkan

Intresserad av samarbete och att vidga dina vyer? Här kan du ta del av våra erfarenheter från bland annat olika EU-projekt som vi deltagit samt hitta nyttiga länkar till kurskataloger och internationella kontakter.

Bild - Frida Professional

Mer om Frida Professional

Frida Professional startade 1997 och har allt sedan starten varit uthålliga i sin önskan att utveckla och föra svensk skola in i framtiden. Styrkan har alltid varit att utgå i från beprövade erfarenheter från kärnverksamheten skola. Medarbetarna på Frida Professional kommer från våra egna skolor och vandrar bokstavligt och bildligt mellan teori och praktik.

Senaste nytt från Frida Professional

Nedslag i vår verksamhet

Intressant presentation av Christine Edwards-Groves från Australien om mellanledarens roll i utvecklingsarbete på Aktionsforskningskollegiet seminarium.
Hur vi genom att studera samtal i skriven form kan bli medvetna om olika agerandens betydelse i en dialog, minska glappet mellan vad vi gör och vad vi tror att vi gör samt hitta utvecklingsmöjligheter. 
Studien görs i ett samarbete mellan Karin Rönnerman, Göteborgs universitet, Peter Groontenboer, Griffith University Australien, Kirsten Petrie, Waikato University Nya Zeeland och Christine Edwards-Groves Griffith University Australien

Intressant presentation av Christine Edwards-Groves från Australien om mellanledarens roll i utvecklingsarbete på Aktionsforskningskollegiet seminarium.

Hur vi genom att studera samtal i skriven form kan bli medvetna om olika agerandens betydelse i en dialog, minska glappet mellan vad vi gör och vad vi tror att vi gör samt hitta utvecklingsmöjligheter.

Studien görs i ett samarbete mellan Karin Rönnerman, Göteborgs universitet, Peter Groontenboer, Griffith University Australien, Kirsten Petrie, Waikato University Nya Zeeland och Christine Edwards-Groves Griffith University Australien
...

Systemteori som stöd i utvecklingsarbetet. Användbart?

Systemteori som stöd i utvecklingsarbetet. Användbart? ...

Det är något visst med energin som finns i olika uppstarter. I skolans värld blir de så tydliga, en möjlighet att ta tillvara. Här i planering inför ett pilotprojekt kring lägesanalys på fritids som vi genomför tillsammans med Jessica Bergqvist och hennes personal på Fridaskolan i Mölnlycke.

Det är något visst med energin som finns i olika uppstarter. I skolans värld blir de så tydliga, en möjlighet att ta tillvara. Här i planering inför ett pilotprojekt kring lägesanalys på fritids som vi genomför tillsammans med Jessica Bergqvist och hennes personal på Fridaskolan i Mölnlycke. ...

Framtidens lärande väst genomfördes i veckan i Karlstad. Jesper var på plats tillsammans med Kristina Persson från EdAider och berättade om erfarenheterna av att arbeta datadrivet kring elevers välmående.

Framtidens lärande väst genomfördes i veckan i Karlstad. Jesper var på plats tillsammans med Kristina Persson från EdAider och berättade om erfarenheterna av att arbeta datadrivet kring elevers välmående. ...

På vilka sätt kan data bli en resurs i att utveckla undervisning och utbildningen? Med fokus på elevers välmående har FP och Fridagymnasiet i Vänersborg har deltagit i Ifous program Datadriven skolförbättring. Torsdagen den 1 juni har de ett spridningsseminarium. Anmäl dig vi Ifous hemsida. #ifous #datadrivenskolförbättring

På vilka sätt kan data bli en resurs i att utveckla undervisning och utbildningen? Med fokus på elevers välmående har FP och Fridagymnasiet i Vänersborg har deltagit i Ifous program Datadriven skolförbättring. Torsdagen den 1 juni har de ett spridningsseminarium. Anmäl dig vi Ifous hemsida. #ifous #datadrivenskolförbättring ...

Visste du att det finns två avhandlingar skrivna av forskare inom Frida Professional? Jan Blomgren, numera pensionär, disputerade 2016 med avhandlingen ”Den svårfångade motivationen: elever i en digitaliserad lärmiljö”. På vår hemsidan hittar du en länk till avhandlingen.

Visste du att det finns två avhandlingar skrivna av forskare inom Frida Professional? Jan Blomgren, numera pensionär, disputerade 2016 med avhandlingen ”Den svårfångade motivationen: elever i en digitaliserad lärmiljö”. På vår hemsidan hittar du en länk till avhandlingen. ...

Förstelärarträff under rubriken Tema Vision med fokus på estetiska uttryck och dess betydelse för människan och samhället.
I syfte att skapa en gemensam upplevelse att ta med in i de efterföljande dialogerna inledde vi med en workshop i körsång. Vilken energi och sångglädje! Tack @joyvoice_choirs för härligt samskapande.

Förstelärarträff under rubriken Tema Vision med fokus på estetiska uttryck och dess betydelse för människan och samhället.
I syfte att skapa en gemensam upplevelse att ta med in i de efterföljande dialogerna inledde vi med en workshop i körsång. Vilken energi och sångglädje! Tack @joyvoice_choirs för härligt samskapande.
...

Besöksadress

Frida Professional AB
Regementsgatan 13, våning 3
462 23 Vänersborg

Kontakta oss

Välkommen att kontakta någon av oss.

 

 

Frida Professional - Bakgrund.
Frida Professional - Bakgrund.
Frida Professional - Bakgrund.
Frida Professional - Bakgrund.
Frida Professional - Bakgrund.