Välkommen till Frida förskola Trollhättan!

Tryggt, roligt och lärorikt – här utvecklas och växer barn.

Frida förskola Trollhättan - Bakgrund.
Toppbild - Frida förskola Trollhättan

Tiden i förskolan är inte bara utvecklande i sig, den lägger också grunden för ett lärande som är livslångt. Genom att vara en trygg, rolig och lärorik tid i en levande social gemenskap kan barnet påbörja sin resa – en resa där allt är möjligt.

På Frida säger vi att vi utbildar tågluffare. För förskolans del handlar det bland annat om att få leka och lära i sammanhang där barnen får rika möjligheter att utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor. De ska känna sig sedda och delaktiga och de ska få utveckla tillit och självförtroende – de ska få växa, helt enkelt. Välkommen till oss!

Vår förskola ligger centralt i Trollhättan och har en härlig gård för lek och lärande och nära till fina grönområden. Även om vi är måna om en trygg, kreativ och trivsam inomhusmiljö, så tänker vi att våra lokaler är något mer än bara rum – och både på vår fantastiska gård och i vår närmiljö finns alltså rikliga möjligheter att få utlopp för nyfikenhet och upptäckarlust. Intill ligger också vår fina grundskola.

Läs mer om Frida

”Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära. Barn skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka. Därför ska de i förskolan möta respekt för sin person och sitt sätt att tänka och förstå sin omvärld.”

– Ur förskolans läroplan (Lpfö 18)

 

Lär känna vår förskoleverksamhet

Bild - Frida förskola Trollhättan
Bild - Frida förskola Trollhättan
Bild - Frida förskola Trollhättan

Ställ barn i kö

Här kan du kan anmäla ditt barn till en av våra förskolor och/eller grundskolor.

Mitt Frida

Mitt Frida – allt på ett ställe! Här hittar du alla tjänster du behöver. Du kan även uppdatera dina uppgifter.

KALENDER – VIKTIGA DAGAR

Frida förskola Trollhättan

  • tisdag6 juni

    Sveriges nationaldag

Sveriges nationaldag innebär att alla är lediga – ha ett riktigt fint firande!

Varför firar vi egentligen nationaldag just den 6/6?
Bild - Frida förskola Trollhättan
Bild - Frida förskola Trollhättan

”Att utbilda tågluffare” – vad menar vi?

Redan när Frida startade satte vi ord på vår värdegrund, formulerade riktlinjer för vår verksamhet och arbetade hårt för att lära oss göra själva organisationen i sig så hållbar som möjligt. Vi behöver alla redskap för att ta oss an en föränderlig omvärld – och framtidens medborgare i det demokratiska samhälle vi värnar måste ges så goda förutsättningar som möjligt för att vilja och kunna ta aktiv del av det. Vi hittade en metafor för detta som kom bli ytterligare en grundbult för oss: Vi utbildar tågluffare.

Tågluffare, till skillnad från charterresenärer, intar ett mer aktivt förhållningssätt. De är beredda på utmaningar och oförutsedda händelser och de anstränger sig för att skaffa sig information och lösa problem. Ett aktivt förhållningssätt kännetecknas också av initiativ- och ansvarstagande och alla som arbetar på Frida strävar efter att åstadkomma skapande och kreativa sammanhang – ja, en god miljö för lärande och lek. På så vis kan alla träna på att utveckla sina tågluffaregenskaper och, är vi fast övertygade om, vara än bättre förberedda på alla äventyr – nu och i framtiden.

Frida förskola Trollhättan

Besöks- och postadress

Idrottsvägen 26
461 40 Trollhättan

Telefon

Växel: 0520-47 08 00
Loket: 0520-47 08 18
Rälsen: 0520-47 08 17
Tåget: 0723-87 51 06
Vagnen: 0723-87 51 02

Frida förskola Trollhättan - Bakgrund.
Frida förskola Trollhättan - Bakgrund.

Vanliga frågor och svar