Välkommen till Frida förskola Göteborg Kallebäck!

Tryggt, roligt och lärorikt – här utvecklas och växer barn.

Frida förskola Göteborg Kallebäck - Bakgrund.
Toppbild - Frida förskola Göteborg Kallebäck

Tiden i förskolan är inte bara utvecklande i sig, den lägger också grunden för ett lärande som är livslångt. Genom att vara en trygg, rolig och lärorik tid i en levande social gemenskap kan barnet påbörja sin resa – en resa där allt är möjligt.

På Frida säger vi att vi utbildar tågluffare. För förskolans del handlar det bland annat om att få leka och lära i sammanhang där barnen får rika möjligheter att utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor. De ska känna sig sedda och delaktiga och de ska få utveckla tillit och självförtroende – de ska få växa, helt enkelt.

Vår förskola ligger i Kallebäcks terasser och det innebär inte bara en härlig utsikt utan också nära till skogsområden och fina möjligheter till utflykter. Förskolan har plats för 120 barn och ett stenkast bort ligger vår grundskola. Välkommen till Frida!

Läs mer om Frida!

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.”

– ur förskolans läroplan (Lpfö 18)

 

Lär känna vår förskoleverksamhet

Bild - Frida förskola Göteborg Kallebäck
Bild - Frida förskola Göteborg Kallebäck
Bild - Frida förskola Göteborg Kallebäck

Ställ barn i kö

Här kan du kan anmäla ditt barn till en av våra förskolor och/eller grundskolor.

Mitt Frida

Mitt Frida – allt på ett ställe! Här hittar du alla tjänster du behöver. Du kan även uppdatera dina uppgifter.

Bild - Frida förskola Göteborg Kallebäck

”Att utbilda tågluffare” – vad menar vi?

Redan när Frida startade satte vi ord på vår värdegrund, formulerade riktlinjer för vår verksamhet och arbetade hårt för att lära oss göra själva organisationen i sig så hållbar som möjligt. Vi behöver alla redskap för att ta oss an en föränderlig omvärld – och framtidens medborgare i det demokratiska samhälle vi värnar måste ges så goda förutsättningar som möjligt för att vilja och kunna ta aktiv del av det. Vi hittade en metafor för detta som kom bli ytterligare en grundbult för oss: Vi utbildar tågluffare.

Tågluffare, till skillnad från charterresenärer, intar ett mer aktivt förhållningssätt. De är beredda på utmaningar och oförutsedda händelser och de anstränger sig för att skaffa sig information och lösa problem. Ett aktivt förhållningssätt kännetecknas också av initiativ- och ansvarstagande och alla som arbetar på Frida strävar efter att åstadkomma skapande och kreativa sammanhang – ja, en god miljö för lärande och lek. På så vis kan alla träna på att utveckla sina tågluffaregenskaper och, är vi fast övertygade om, vara än bättre förberedda på alla äventyr – nu och i framtiden.

Frida förskola Göteborg Kallebäck

Besöks- och postadress

Smörkärnegatan 17
412 76 Göteborg

Telefon

Kommande

Frida förskola Göteborg Kallebäck - Bakgrund.