Bild - Ny bok om kollegial samtalspraktik

Ny bok om kollegial samtalspraktik

Vad händer när vi samtalar, och vad krävs för att en kollegial samtalspraktik ska bidra till utveckling och lärande – få oss att göra saker på nya och bättre sätt? Veronica Sülau som är fil.dr i pedagogiskt arbete och arbetar som forskare och utvecklingsledare på Frida Professional har skrivit boken "Veta, vilja, kunna, våga – konsten att utveckla lärares kollegiala samtalspraktik".

Märkning

Vad händer när vi samtalar, och vad krävs för att en kollegial samtalspraktik ska bidra till utveckling och lärande – få oss att göra saker på nya och bättre sätt?

Veronica Sülau som är fil.dr i pedagogiskt arbete och arbetar som forskare och utvecklingsledare på Frida Professional har skrivit boken Veta, vilja, kunna, våga – konsten att utveckla lärares kollegiala samtalspraktik.

Boken erbjuder dig som läsare teorier och verktyg för att nyfiket utforska och medvetet utveckla din egen kollegiala samtalspraktik. Med utgångspunkt i forskning och autentiska kollegiala samtal diskuterar författaren det kollegiala samtalets olika kvaliteter och dimensioner. Diskussionen ringar också in viktiga förutsättningar eller lärandekapital som stärker det kollegiala lärandet och hjälper oss att gå från samtal till handling, med vägledning av de betydelsefulla orden veta, vilja, kunna och våga.

Boken riktar sig till verksamma inom förskola och skola, både till dig som deltar i kollegiala lärandepraktiker och till dig som leder eller organiserar kollegiala samtal. Boken ges ut av Studentlitteratur och kan från och med januari 2023 beställas från deras hemsida eller hos andra bokhandlare.