Bild - Våra Böcker

Våra Böcker

Frida Utbildning har på ett eller annat sätt medverkat till ett antal böcker

Här kan du läsa mer om de böcker som vi inom Frida Utbildning har medverkat i

Veta, vilja, kunna, våga
Konsten att utveckla lärares kollegiala samtalspraktik

Författare: Veronica Sülau

Vad händer när vi samtalar, och vad krävs för att en kollegial samtalspraktik ska bidra till utveckling och lärande – få oss att göra saker på nya och bättre sätt?

Veronica Sülau som är fil.dr i pedagogiskt arbete och arbetar som forskare och utvecklingsledare på Frida Professional har skrivit boken Veta, vilja, kunna, våga – konsten att utveckla lärares kollegiala samtalspraktik.

Boken erbjuder dig som läsare teorier och verktyg för att nyfiket utforska och medvetet utveckla din egen kollegiala samtalspraktik. Med utgångspunkt i forskning och autentiska kollegiala samtal diskuterar författaren det kollegiala samtalets olika kvaliteter och dimensioner. Diskussionen ringar också in viktiga förutsättningar eller lärandekapital som stärker det kollegiala lärandet och hjälper oss att gå från samtal till handling, med vägledning av de betydelsefulla orden veta, vilja, kunna och våga.

Boken riktar sig till verksamma inom förskola och skola, både till dig som deltar i kollegiala lärandepraktiker och till dig som leder eller organiserar kollegiala samtal. Boken ges ut av Studentlitteratur och kan från och med januari 2023 beställas från deras hemsida eller hos andra bokhandlare.

Förlag: Studentlitteratur 

Utgivningsår: 2023

Länk till boken 

 

Att se skogen och träden
En praktisk guide till systemteorin

Författare: Oscar Öquist:

Den här boken är resultatet av flera års arbete med att presentera systemteorins rika skatt av idéer på ett överskådligt och tillgängligt sätt. Ambitionen har varit att läsaren också ska få stifta närmare bekantskap med de forskare – från vitt skilda vetenskapliga fält – som bidragit till de kreativa och nydanande idéer som ger systemteorin en extra lyskraft.

Boken riktar sig inte bara till den teoretiskt intresserade, utan även till de praktiker som söker nya och nyanserade förhållningssätt till vardagliga situationer och utmaningar, både för egen del och i sin yrkesverksamhet.

Förlag: Didaktikcentrum

Utgivningsår: 2014

Länk till boken

Den seende läraren
Systemteori för skolbruk

Författare: Oscar Öquist

Som lärare arbetar man ständigt i en ytterst komplex vardag och Den seende läraren vill bidra till att göra denna vardag mer begriplig och lättare att bemästra. 

Grunden för den vidgade blicken är det systemteoretiska perspektivet som, bland annat, handlar mycket om att uppmärksamma mönster och sammanhang och att vara medveten om hur strukturer påverkar. Relationer, förtroenden och samtal är exempel på viktiga arbetsredskap för att man ska kunna ligga steget före – en seende lärare uppmärksammar helheterna och ger sig själv därmed möjlighet att agera istället för att re-agera.

I boken finns talrika exempel hämtade från skolans värld och tillsammans med direkta frågor ställda till läsaren, blir denna inblick i systemteorin både lättillgänglig och engagerande.

Förlag: Didaktikcentrum

Utgivningsår: 2013

Länk till boken

Utforska digitala verktyg i förskolan

Författare: Anna Thoresson

Digital kompetens ingår i förskolans läroplan. Det innebär nya utmaningar för många pedagoger.  

Med boken Utforska digitala verktyg i förskolan vill Anna Thoresson ge stöd i det utvecklingsarbetet, både till nybörjare och till pedagoger som kommit lite längre.   

I boken varvas aktuell forskning med konkreta exempel på hur de digitala verktygen kan användas i förskolans undervisning. Exemplen spänner över ett brett fält, från digitalt berättande, skapande och utforskande till robotlek och programmering.  

Så här skriver författaren om de digitala verktygens roll i förskolan: ”Undervisningen ska utgå från barnens nyfikenhet och vårt uppdrag som pedagoger är att inspirera och utmana barnen att ta steg vidare i sitt lärande. Det gäller oavsett om vi använder träjärnvägen, lärplattan eller en programmerbar robot som verktyg.”   

Anna Thoresson är förskollärare på Frida förskola i Vänersborg sedan 2009. Hon har en bakgrund som journalist med fokus på barns rättigheter och utbildning.

Förlag: Lärarförlaget

Utgivningsår: 2019

Länk till boken

Den röda tråden
Om progression och likvärdighet i förskolan

Redaktör: Lena Edlund (red)

Hur skapar vi en röd tråd i undervisningen genom hela förskolan? Frågan handlar om det enskilda barnets utveckling över tid och om barns rättigheter till en likvärdig förskola. Den rör också pedagogernas samarbete och respekt för varandras arbete, kollegialt lärande, samverkan med familjerna, organisation och övergångar.

Genom att ta del av varandras goda exempel kan vi lära oss av varandra för att närma oss en mer likvärdig förskola för alla barn. En intention med den här boken är att du som läsare ska få idéer och inspiration att själv ta itu med att utveckla den röda tråden i din förskola.

Bokens författare: elva förskollärare och forskare

I den här antologin samlar Lena Edlund elva förskollärare och forskare. Här delar de sina erfarenheter om hur förskolan kan bidra till progression i lärandet och till en bra start för alla barns utbildning.

Anna Lund, Anna Thoresson (förskollärare på Frida förskola i Vänersborg), Anne Rymoen, Annika Winald, Camilla Björklund, Erika Gudmundsson Olsson, Erika Kyrk Seger, Helena Ackesjö, Helena Olsson, Katarina Divander, Lena Edlund

Förlag: Lärarförlaget

Utgivningsår: 2019

Länk till boken