Bild - Att växa och utvecklas som människa
  • Författare: Malin Stjernman, koncernchef

Att växa och utvecklas som människa

Vad skapar motivation och lust till ett livslångt lärande? Vilka förmågor och värderingar vill vi skicka med framtidens samhällsmedborgare? Malin Stjernman, Frida Utbildnings koncernchef, reflekterar över dessa frågor och vad det innebär att vara – och vara en del av en lärande organisation.

Varför är det oftast roligt att lära sig nya saker men ibland också jobbigt och svårt? Vad är det egentligen som får oss människor att hitta vår egen drivkraft till livslångt lärande och varför är det viktigt? På Frida arbetar vi hårt för att skicka med våra barn och unga just lusten och viljan att fortsätta utvecklas och lära sig nya saker. Det enda vi kan vara säkra på är att saker och ting förändras. För att ha möjlighet att bidra med lösningar till de samhällsutmaningar vi kommer ställas inför måste vi i takt med att omvärlden förändras fortsätta lära oss nya saker. Det gäller oss alla, genom hela vår livsresa.

Det livslånga lärandet är också av avgörande betydelse för vårt eget välmående. Att lära sig nya saker får oss att må bra. Ibland tar det emot och är jobbigt, men tillfredsställelsen man får när man har klarat av något svårt får oss att växa. På Frida tänker vi att förutsättningen för att få våra barn och ungdomar att hitta sin drivkraft till livslångt lärande är att vi vuxna själva fortsätter att utvecklas och växa som människor.

Att skapa en lärande organisation och i förlängningen ett lärande samhälle tänker vi är synonymt med att skapa en gemensam hållbar framtid. En lärande organisation innebär att vi alla som verkar i den måste utveckla ett systemiskt tänkande, vi måste hitta vår egen drivkraft till det livslånga lärandet och vi måste utmana och bearbeta våra tankemodeller. Och vi måste göra det tillsammans med andra. På Frida delar vi en gemensam vision och gemensamma värderingar, de utgör vår kultur, vårt DNA. Men det betyder inte att våra läranderesor tillsammans med våra barn och elever ser likadana ut. Vi tror på mångfald. Det måste finnas ett stort utrymme för innovation, kreativitet och utveckling. På Frida ser vi bakom de självklara lösningarna och gräver under ytan när vi stöter på utmaningar.

Kunskap som förändrar

I läroplanen står det att skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Ordet bildning används ofta oreflekterat kopplat till något bestämt på förhand givet innehåll som
alla förväntas lära sig. Bildning handlar snarare om att förändras och växa som människa, att utvecklas till en självständig och reflekterande individ. Det handlar om något som kunskapsmätningar har svårt att mäta såsom förmågan att reflektera över kunskaper och deras användning, att se och värdera olika perspektiv, att det inte bara finns en sanning, att man måste respektera andras åsikter. Det handlar om att inte bara lära sig saker utan också kunna förhålla sig till det man lärt sig och handla därefter. Vi förändras genom den kunskap vi skaffat oss.

På Frida tar vi skolans demokratiuppdrag på stort allvar. Eleverna ska bli nyfikna på att hela tiden lära sig mer, utveckla sin kreativitet och innovativa förmåga och därmed skapa värde för sig själva och andra med de kunskaper de inhämtar. Vi vill att våra barn och ungdomar utvecklar förmågor som gör att de kan ta tillvara på sig själva och andra, vår omgivning och natur. Att de utvecklar en förståelse för hur saker och ting hänger samman och att de drivs av en vilja att förändra världen till det bättre. Det är oerhört viktigt att vi på olika sätt stimulerar just nyfikenhet och lust att lära, men lika viktigt är det att även skapa förståelse för att uthållighet och förmågan att hantera motgångar också är en del av resan.

För att skapa motivation och lust att lära så krävs det också att kunskaperna sätts i ett sammanhang. Att lära tillsammans med andra, att få bidra med kunskap till andra, att se vad ens lärande kan ha för värde i olika situationer är ofta det som skapar drivkraften att lära mer. På Frida står det livslånga lärandet i fokus både hos oss vuxna och för våra elever, ett lärande som inbjuder till nytänkande, kreativitet, kritiskt tänkande och reflektion. Att fortsätta att växa och utvecklas som människa är både en möjlighet, men också ett ansvar vi alla bör ta.