Bild - Ett eget rum
  • Författare: Ina Holmberg (lärare), Linnéa S och Nicolina C (elever)

Ett eget rum

Tänk dig att få komma in i ett klassrum med bilder på väggarna som du själv valt och som gör dig glad. I klassrummet har just du varit med och påverkat miljön och du har på så sätt bidragit till en positiv känsla för både dig själv alla andra som vistas där.

Elever som läser på ett nationellt högskoleförberedande program har rätt till minst 2180 undervisningstimmar under gymnasietiden. Eleverna spenderar därmed över 700 timmar i skolans lokaler varje år. För många innebär detta fler timmar i olika klassrum än i sitt eget hem. Trots detta är det oftast hemma som man hänger upp bilder som man tycker om, målar om i en färg man blir glad av och möts av föremål som väcker minnen. Även fast det är i skolans lokaler som eleverna vistas allra mest, syns deras identiteter och personligheter i klassrummen allra minst. 

På Fridagymnasiet i Vänersborg har eleverna kontor som de får inreda och dekorera. Kontoren är för många en slags oas i skolans myller och en plats där man kan känna sig som hemma – ett eget rum. Men även fast eleverna har sina kontor så behöver hela skolan vara stimulerande och bidra till en god arbetsmiljö och även klassrummen behöver vara elevernas rum. 

Läraren Sara Lindenelm är mentor i årskurs 2 och i klassrummet “Artisten” träffas hennes mentorsgrupp. Hon tyckte dock att denna sal kunde livas upp då hon önskade ett “varmare” och mer välkomnande klassrum. Tillsammans i mentorsgruppen kom de överens om att de själva skulle måla om, för att få till en trevligare känsla i rummet. När detta var beslutat röstade de om vilken färg de skulle välja. Tillsammans kom de överens om rosa och Sara åkte tillsammans med vaktmästare Stefan Nilsson och införskaffade färgprover som mentorsgruppen fick välja bland. Eleverna var delaktiga från start, under alla steg och även under genomförandet. Efter att en nyans röstats fram inledde delar av mentorsgruppen arbetet med att maskera och måla första lagret. Väggen fick torka över helgen och därefter målades den igen av andra mentorselever. En färgstark rosa vägg prydde nu klassrummet, men eleverna ansåg även att tavlorna i salen behövde bytas ut för att matcha känslan som den rosa väggen gav. Mentorsgruppen valde några olika motiv i rosa toner som sedan ramades in och hängdes upp. 

Projektet har till stor del varit elevstyrt och har drivits av eleverna Linnéa och Nicolina. För dem har det varit viktigt att få påverka sin miljö och skolans lokaler. “Vi spenderar mycket tid i lokalerna vilket gör att vi vill ha lokaler som gör att vi trivs och mår bra. Vi ska även lära oss i klassrummet vilket också gör att vi vill ha en bra lärmiljö.” berättar Linnéa och Nicolina. 

Även fast eleverna har sina kontor så är det i klassrummen som större delen av tiden under skoldagarna spenderas. Att då få kliva in i ett klassrum som känns välkomnande och varmt kan vara ovärderligt för elevernas motivation och trivsel. Eleverna i mentorsgruppen ansåg dessutom att projektet främjat gemenskapen i mentorsgruppen eftersom de tillsammans fick både driva projektet och fatta beslut kring färg och motiv på väggarna. 

En av Fridaskolornas riktlinjer är att “åstadkomma en skapande och kreativ miljö för lärande” där alla verksamma i organisationen tar ansvar för att skapa en god arbetsmiljö och en social gemenskap. Detta har Sara och hennes mentorsgrupp verkligen levt upp till genom renoveringen av klassrummet. Linnéa och Nicolina berättar att de även kände glädje över att få vara med och påverka sin tillvaro och att känna sig delaktiga i skolans fysiska miljö. Projektet gav även eleverna möjlighet att lära sig om maskering, målning och samarbete på ett varierat sätt.  Dessutom blev det ett bra bryt från den vanliga vardagen, vilket är uppskattat“ berättar Linnéa och Nicolina.

Elevinflytandet och samarbetet kring att utveckla klassrummet fortsätter och tankar kring fler bilder, växter och kanske någon större tavla snurrar fortfarande i mentorsgruppen. Framöver kommer troligen även namnet “Artisten” att bytas ut mot något mer passande som förmedlar den varma och välkomnande känsla som Sara och eleverna eftersträvade. Oavsett vad namnet blir kommer eleverna bära med sig nya erfarenheter och kunskaper och bära med sig känslan av att vara viktiga för klassrummens utformning och skolans fysiska arbetsmiljö. De har skapat ett eget rum.