Bild - Frida i (ganska) kort sammanfattning

Frida i (ganska) kort sammanfattning

Hur sammanfattar man en nästan trettio år lång historia? Det går förstås inte, inte på ett helt rättvisande sätt, men här är ändå ett försök – vår historia i ett nötskal. Några hållplatser på en resa som måhända är trettio år, men som bara börjat.

När Fridaskolan startade 1993 var den uttalade ambitionen mycket enkel: Att göra skillnad. Vi ville göra skillnad för våra elever, vårdnadshavare, anställda och förhoppningsvis också svensk skola i stort. Vi ville att våra elever skulle lämna skolan efter avslutade studier och känna sig trygga i sina kunskaper, förmågor och, inte minst, sig själva. Denna ambition är fortfarande en grundbult för oss.

Det var drygt en handfull eldsjälar som vågade ta steget och starta en egen skola när det blev möjligt i samband med friskolereformen i början på 90-talet. Helt enkelt var det inte, varken att verka för något helt nytt (“Friskola? Vad är det?”) eller att helt plötsligt ha ansvar för att ordna allt praktiskt, från personal till mat till, tja, skolbyggnaden i sig. Men det gick – motivationen är onekligen stark när man drivs av en dröm.

Tidigt satte vi ord på vår värdegrund, formulerade riktlinjer för vår verksamhet och arbetade hårt för att lära oss göra själva organisationen i sig så hållbar som möjligt. Vi behöver alla redskap för att ta oss an en föränderlig omvärld – och framtidens medborgare i det demokratiska samhälle vi värnar måste ges så goda förutsättningar som möjligt för att vilja och kunna ta aktiv del av det. Vi hittade en metafor för detta som kom bli ytterligare en grundbult för oss: Vi utbildar tågluffare.

Tågluffare, till skillnad från charterresenärer, intar ett aktivt förhållningssätt. De är beredda på utmaningar och oförutsedda händelser och de anstränger sig för att skaffa sig information och lösa problem. Ett aktivt förhållningssätt kännetecknas också av initiativ- och ansvarstagande och alla som arbetar på Frida strävar efter att åstadkomma skapande och kreativa sammanhang – ja, en god miljö för lärande.

Sådan är kärnan i Frida och på den vägen är det. Några till skolor har det blivit under åren, både för-, grund- och gymnasieskolor och vi finns numera på sex olika orter, från Vänersborg till Helsingborg. Vi har satsat lite extra på vår mat och sett till av våra restauranger har blivit Svanenmärka; ingen arbets- eller skoldag har någonsin blivit sämre för att man ätit gott och nyttigt, tänker vi.

Frida närmar sig så smått 600 medarbetare och lite drygt 4000 barn och elever går hos oss. Trots att vi i den bemärkelsen har blivit större är vi stolta över att vår värdegrund alltjämt är densamma, stabil och levande. Vi tror på tågluffaren. Vi tror att skolan är en väsentlig del i fostran av snälla, demokratiskt sinnade medborgare som kan tänka och agera solidariskt och hållbart – och vi tror att vi kan vara med och göra skillnad.