Bild - Growth Mindset i en skolkontext
  • Författare: Karin Helmerson, internationell samordnare

Growth Mindset i en skolkontext

“Projektet har gett oss möjlighet att dela erfarenheter av vårt utvecklingsarbete och exempel på bästa praxis med kollegor från fyra andra länder. Med utgångspunkt i begreppen Growth Mindset och Grit har vår skola främjat ett förhållningssätt där både personal och elever vågar utmana sig själva, prova nya saker och se misslyckanden som ett sätt att lära sig”. Johan Arnell, rektor

Fridaskolan i Vänersborg har sedan 2017 samarbetat med partnerskolor från Slovenien, Spanien, Frankrike och Rumänien på temat Growth Mindset. Projektet MindSet Go! 2.0 bygger på ett väl fungerande nätverk av skolor och lärarutbildare med nya undervisningsidéer och metoder baserade på Carol S. Dwecks teorier om tillväxttänk, s.k. ”growth mindset”. 

“Projektet har gett oss möjlighet att dela erfarenheter av vårt utvecklingsarbete och exempel på bästa praxis med kollegor från fyra andra länder. Med utgångspunkt i begreppen Growth Mindset och Grit har vår skola främjat ett förhållningssätt där både personal och elever vågar utmana sig själva, prova nya saker och se misslyckanden som ett sätt att lära sig”.

Johan Arnell, rektor

Den främsta skillnaden mellan ett fixed mindset och ett growth mindset ligger i hur vi som individer uppfattar våra egna förmågor och hur vi hanterar utmaningar och motgångar. Medan en person med ett låst tankesätt – fixed mindset – utgår från att alla individuella förmågor är statiska och undviker utmaningar, tror en person med ett tillväxtinriktat tankesätt – growth mindset – att det alltid finns möjligheter att lära och bli bättre och tar därför varje utmaning som en väg framåt.

Det räcker dock inte att introducera metoder för ett fåtal lärare eller i ett fåtal klasser, medan resten av lärarna fortsätter som vanligt. I det här projektet har fokus inte bara legat på klassrumsinlärning och undervisning, utan på hur man implementerar en ny strategi för lärande i hela organisationen; elever, skolpersonal och rektorer men även hur man kan inkludera föräldrar för att använda sig av ett Growth Mindset både i skolan och hemma.

Frida Professional har sammanställt ”Riktlinjer för hur man implementerar Growth Mindset i en lärande organisation”. Skriften kopplar till forskning och ger information om hur man kan implementera temat på samtliga nivåer av organisationen.


STEP Institut i Slovenien har skapat 

  • En kostnadsfri onlinekurs, med två timmars videopresentationer textat på svenska, franska, slovenska och rumänska med goda exempel och självstudiematerial.
    Kursen hittar du här -> länk
  • En digital verktygslåda för lärare, med lektionstips på Growth Mindset aktiviteter.
    Verktygslådan hittar du här -> länk

Fridaskolan i Vänersborg har skapat ”En guide till föräldrasamverkan” med konkreta tips och upplägg för föräldraintroduktioner, workshops enskilt och tillsammans med elever samt möten och aktiviteter i och utanför skolan.

Vår spanska partnerskola har sammanställt ett kompendium om Growth Mindset med inspirerande och användbart material från samtliga skolor med Growth Mindset posters och förslag på aktiviteter. 

 

Projektsammanfattning

Step Institut: https://www.step-institute.org/mindsetgo-2-0/

Webbplats: http://msg2.scgen4bistrita.ro/

Blog: https://mindsetgo2.blogspot.com/ 

Länk till materialet: Länk

”Europeiska Kommissionens stöd åt framställningen av detta dokument utgör inte ett godkännande av dess innehåll, vilket endast återspeglar upphovsmännens åsikter, och Kommissionen kan inte hållas ansvarigt för någon användning av informationen i det.”