Bild - HEALTH AMBASSADORS
  • Författare: Mikael Sunnanquist

HEALTH AMBASSADORS

Utifrån ett hälsoperspektiv har Fridagymnasiet i Vänersborg varit en föregångare sedan starten 2006, med en passion för att skapa en miljö som främjar lärande, starka sociala band och en hälsosam ram för elevernas gymnasietid. Mellan 2020 och 2023 har Fridagymnasiet i Vänersborg varit stolt koordinator för Erasmus-projektet "HEALTH" .

Genom ett samarbete med gymnasieskolor från Österrike, Slovenien, Spanien och La Reunion (Frankrike) har projektet satt fokus på att höja medvetenheten om hälsa bland elever och personal. Teman som kost, fysisk aktivitet, avslappning och arbetsmiljö har inte bara diskuterats utan också implementerats i skolans dagliga rutiner.

Vad har projektet bidragit med? Massor såklart, men här är några höjdpunkter:

  • Ökad kunskap och medvetenhet om hälsa: Fridagymnasiet har fått möjligheten att fördjupa elevernas och personalens förståelse för hälsorelaterade frågor.
  • Implementering av hälsoundervisning: Verktyg och resurser har skapat en smidig väg för integrering av hälsoundervisning i skolans dagliga rutiner, från mentorstider och temaveckor till friluftsdagar och vanliga lektioner.
  • Övergripande förbättring av hälsa: Projektet har satt igång en positiv våg av förändring, vilket leder till en övergripande förbättring av elevers och personals hälsa.
  • Genom internationellt samarbete med skolor runt om i Europa har projektet skapat en rikedom av positiva exempel och erfarenheter inom hälsoutbildning.

Arbetet med hälsoambassadörer: Ambassadörerna är själva kärnan av projektets långsiktiga påverkan. De kommer att fortsätta sprida kunskapen och engagera sig i att främja god hälsa långt efter projektets officiella avslut.

Projektets hemsida: www.healthyeuth.com