Bild - På äventyr i Europa
  • Författare: Maja och David, elever på Fridagymnasiet i Vänersborg

På äventyr i Europa

På Frida har vi goda erfarenheter av att gemenskapen stärks och att lärandet når nya nivåer när hela klassen reser och upplever något spännande tillsammans. Här berättar elever på Fridagymnasiet i Vänersborg om sin personliga upplevelse av resan till Prag.

Då var det äntligen dags för oss sistaårselever att utforska världen på den högtidliga Europaresan. Vi har under loppet av vår gymnasietid engagerat oss i insamlingar av olika former för att samla in kapital inför denna resa. Under höstterminen i årskurs två höll vi elever en middag för föräldrar och anhöriga där vi tog hand om mat, underhållning samt lotteri. Ett år äldre, såväl som klokare, fick alla tre programmen ta egna initiativ och låta kreativiteten flöda genom att själva hitta på insamlingsmetoder inför Europaresan. Detta moment genomfördes på mentorstiden där vi demokratiskt kom fram till att sälja Newbody, kakor samt hitta på egna projekt för att samla in pengar. Med hjälp av lärare bestämde vi Prag som resedestination med en bestämd budget i åtanke. Veckorna innan avgång höll vi presentationer, gruppvis, där vi pitchade olika aktiviteter som vi kunde utföra i Prag. Den första oktober 2023 samlades vi utanför skolan, bordade bussen och for vi iväg på vår efterlängtade Europaresa.

Efter en 22 timmar lång bussresa anlände vi till Prag och tog oss vidare till boendet. Redan där kändes det som att klassen aldrig varit tajtare…Väl på plats fick klassen mycket frihet och en hel del ansvar landade på individen själv. Ett personligt läromoment för oss var när vi höll på att missa bussen till Terezin. Vi bokade i lugnan ro en taxi till den bestämda mötesplatsen med svenskt andrum utan vetskapen om tjeckisk rusningstrafik. Utöver att vara på rätt plats, vid rätt tidpunkt, fick vi även i uppgift att se till att alla i klassen kände sig inkluderade och stundvis genom hela resan blev man påmind om känslan av gemenskap. Att vi hade varandras rygg gjorde att kamratskapen blomstrade. Vi är väl medvetna om att detta inte är realitet för alla elever runt om i världen, kanske är det inte ens i närheten. Därför kommer vi ta med oss denna värdefulla känsla av samhörighet och utnyttja den till fullo under vårt sista år tillsammans.

På skolan Gymnázia nad Štolou i Prag fick vi ta del av en skoldag. På besöksdagen fick vi möjligheten att socialisera med både elever och lärare. Vi ställde frågor om landet, skolan och själva skolgången och vi fann många likheter och skillnader mellan länderna. En gemensam reaktion och reflektion som vi tar med oss är att något som vi själva uppfattar som självklart, inte alls är lika självklart för någon annan. Så som det är här, är det nödvändigtvis inte runt omkring oss. Att uppskatta det som vi tagit för givet hemma är något som vi kommer att tänka på framöver, vi uppmanar er att göra detsamma.