Bild - Välkommen till ett digitalt möte om kollegialt lärande!
  • Författare: Jesper Grönlund, utvecklingsledare

Välkommen till ett digitalt möte om kollegialt lärande!

Från utvecklingsarbete till förbättrad undervisning – välkommen att ta del av forskning och goda exempel samt dela erfarenheter! 12/3 2024.

Från utvecklingsarbete till förbättrad undervisning.

Frida Professional vet att när teori möter praktik och personer får föra dialog med varandra skapas tillfälle att förstå viktiga saker på nya sätt. Under detta seminarium ligger fokus på hur skolutveckling ger god effekt i praktiken. Tillsammans kan vi förstå mer om hur vi går från trevliga kollegiala samtal till lärande samtal och hur lärares lärande kan resultera i bättre undervisning.

• Veronica Sülau, forskare och författare till boken Veta, vilja, kunna, våga pratar om kollegialt lärande

• Exempel från praktiken – förstelärare berättar om sina erfarenheter av att leda kollegors lärande

• Dialoger i mindre grupper – vi delar erfarenheter av skolutveckling och lärares lärande

Det hela går av stapeln den 12 mars klockan 13.00-14.30. Välkomna! Allt är kostnadsfritt – anmälan sker senast den 1:e mars till: jesper.gronlund@fridautbildning.se