Ekonomi-
programmet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Toppbild - Ekonomiprogrammet – Mölnlycke

Utbildningen kommer att utveckla dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov. Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och ska tillsammans med entreprenörskap utveckla kunskaper som krävs för att starta och driva företag. Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Utbildningen kommer också utveckla dina kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar. Sådana kunskaper i psykologi är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

Bild - Ekonomiprogrammet – Mölnlycke

Eget företagande och internationella perspektiv

Utbildningen ger dig kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen, lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Den ska även belysa det juridiska och moraliska ansvar som följer av företagande. Innehåll och arbetsformer ska främja din kreativitet och förmåga att samarbeta, ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling. I utbildningen ges du  också möjlighet att praktiskt få pröva företagande så förutom att lära dig om allt från ekonomiska förhållanden i samhället och internationell handel till juridiska avtal och hållbar utveckling får du dessutom prova på att starta och driva ett eget företag inom Ung Företagsamhet.

Bild - Ekonomiprogrammet – Mölnlycke

Ett vetenskapligt förhållningssätt

Utbildningen ger dig förutsättningar att utveckla grunder i ett vetenskapligt förhållningssätt samt träning i att söka, sovra, analysera och värdera information utifrån främst samhällsekonomiska, företagsekonomiska och juridiska frågeställningar. Utbildningen utvecklar såväl din förmåga att resonera ur individens, företagets och samhällets perspektiv som din förmåga att dra slutsatser och argumentera för sina ställningstaganden.

Programinformation

Poängplan

Högskoleförberedande: Ja
Omfattning: 2 500 poäng
Språk: Svenska
Programfördjupningar: 300 poäng

“Every time you spend money, you're casting a vote for the kind of world you want."

– Anna Lappé

Ekonomiprogrammet – Mölnlycke - Ikon.