Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet kommer du att ha kunskaper för högskolestudier inom främst teknik- och naturvetenskap men även inom andra områden. På Fridagymnasiet har vårt teknikprogram inriktningen teknikvetenskap.

Toppbild - Teknikprogrammet – Mölnlycke
Teknikprogrammet – Mölnlycke - Bakgrund.

Utbildningen utvecklar dina kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Den belyser teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Utbildningen utvecklar även dina kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. Teknikprogrammet passar dig som tycker om teknik och tekniska processer, och på det här programmet kommer du både att lära dig mer om befintlig teknik och om hur utveckling av ny teknik sker.

Eftersom teknisk utveckling går hand i hand med samhällsutveckling – och tvärtom – så kommer du också att lära dig se samband mellan teknik och samhälle. Utöver detta ger inriktningen teknikvetenskap dig kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Den ska fördjupa kunskaper om teknik, matematik och fysik.

Bild - Teknikprogrammet – Mölnlycke

Tekniken & du

Du som är intresserad av matematik, fysik och kemi kommer att känna dig hemma på teknikprogrammet – och här kommer du att lära dig mycket om hur hela kedjan från behov till färdig lösning ser ut och fungerar. Hur utvecklas en idé? Vilka processer består design, konstruktion och produktion av? Hur ser hållbara lösningar ut? Till din hjälp finns förstås design- och beräkningsprogram som du också kommer att få lära dig att använda.

Bild - Teknikprogrammet – Mölnlycke

Forma framtiden

Det här är en utbildning där du i stort utsträckning kommer att möta utmaningar som fordrar både kreativ problemlösning och samarbete med andra, inte sällan i projektform eftersom det är ett mycket vanligt sätt att arbeta med teknisk utveckling. Teknikprogrammet handlar alltså mycket om att analysera, modellera, simulera, bedöma och utveckla teknik. För att lyckas så bra som möjligt med detta kommer du också att få träna på och finslipa dina förmågor att se samband, dra slutsatser och att argumentera.

Bild - Teknikprogrammet – Mölnlycke

Teknik idag och imorgon

Det tekniska kunskapsområdet omfattar hur teknik formas och ständigt förändras. Utbildningen visar dig sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocesser och bidrar till att du förstår hela kedjan i utveckling av teknik i ett hållbart samhälle. Teknikutveckling innebär att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna.

Programinformation

Poängplan

Högskoleförberedande: Ja
Omfattning: 2 500 poäng
Språk: Svenska
Programfördjupningar: 300 poäng

“I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.”

– Thomas Edison

Teknikprogrammet – Mölnlycke - Ikon.