Naturvetenskaps-
programmet

Inriktning naturvetenskap – som ger fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik.

Toppbild - Naturvetenskapsprogrammet – Vänersborg

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet kommer du att ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden.

Bild - Naturvetenskapsprogrammet – Vänersborg

Teori varvat med praktik

I utbildningen kommer du att utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt, och det innefattar bland annat förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Du kommer därför ges möjlighet att utveckla en förmåga att värdera olika typer av källor och kunna skilja på påståenden som bygger på vetenskaplig respektive icke-vetenskaplig grund. Förståelse av naturvetenskap bygger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. Experiment, laborationer, fältstudier och andra jämförbara praktiska moment ska därför vara centrala inslag i utbildningen.

Bild - Naturvetenskapsprogrammet – Vänersborg

Internationell vinkling

Språket är ett redskap för kommunikation men också för reflektion och lärande. DU kommer därför att utveckla förmågan att argumentera och att uttrycka dig i avancerade skriv- och talsituationer med anknytning till naturvetenskap och matematik. Du kommer också att få träna på att kunna förstå, läsa och skriva om samt diskutera grundläggande naturvetenskap på engelska.

Bild - Naturvetenskapsprogrammet – Vänersborg

Ett bredare perspektiv

I utbildningen kommer du att möta ett idéhistoriskt perspektiv som innebär att naturvetenskapens idéer och teorier studeras som delar i ett historiskt förlopp. Du kommer att ges möjlighet att utveckla intresse för naturvetenskapliga frågeställningar och få ta del av aktuella forskningsrön inom relevanta områden. Utbildningen kommer att ge förståelse av hur naturvetenskap och samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat och påverkar varandra – och särskilt belysa naturvetenskapens roll i frågor om hållbar utveckling. Du ges också möjlighet till etiska diskussioner om naturvetenskapens roll i samhället.

Programinformation

Poängplan

Högskoleförberedande: Ja
Omfattning: 2 500 poäng
Språk: Svenska
Programfördjupningar: 200 poäng

"If we knew what it is we were doing, it would not be called research, would it?"

– Albert Einstein

Naturvetenskapsprogrammet – Vänersborg - Ikon.