Samhällsvetenskaps-
programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet kommer du att ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

Toppbild - Samhällsvetenskapsprogrammet – Vänersborg
Samhällsvetenskapsprogrammet – Vänersborg - Bakgrund.

Utbildningen kommer att utveckla dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum. I detta ingår kunskaper om människor som individer, som gruppmedlemmar och som deltagare i en samhällsgemenskap, samt om samhällens strukturer, verksamheter och funktioner.

Utbildningen behandlar också frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Utbildningen kommer även att öka din förståelse av hur olika faktorer påverkar möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle.

Bild - Samhällsvetenskapsprogrammet – Vänersborg

Kommunikation

Bland mycket annat kommer utbildningen att behandla mediernas och informationsteknikens förutsättningar och möjligheter. Du kommer därför ges möjlighet att utveckla dels kunskaper om kommunikation och om hur åsikter och värderingar uppkommer, dels färdigheter i att kommunicera och presentera dina kunskaper, bland annat med hjälp av digitala verktyg och medier.

Bild - Samhällsvetenskapsprogrammet – Vänersborg

Källkritik och kunskapsvärdering

Utifrån studier av samhällsfrågor ger utbildningen dig möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. I detta ingår att kunna avgöra om påståenden är grundade på fakta och att kunna urskilja värderingar i olika typer av källor. Utbildningen kommer därför att utveckla din förmåga att söka, sovra och bearbeta information med källkritisk medvetenhet.

Bild - Samhällsvetenskapsprogrammet – Vänersborg

Flera olika valmöjligheter

Våra programfördjupningskurser ger dig möjlighet att bredda och fördjupa dina kunskaper inom till exempel medier och kommunikation, ledarskap och organisation och entreprenörskap. Vet du redan vad du vill läsa på högskolan eller universitetet? Då har du möjlighet att komplettera dina studier via våra valbara kurser så att du uppnår den behörighet du behöver.

Programinformation

Poängplan

Högskoleförberedande: Ja
Omfattning: 2 500 poäng
Språk: Svenska
Programfördjupningar: 200–300 poäng

"Man, the molecule of society, is the subject of social science."

– Henry Charles Carey

Samhällsvetenskapsprogrammet – Vänersborg - Ikon.