Examensarbete & praktik

Toppbild - Examensarbete & praktik

"Curiosity is the 'open sesame' to learning."

Russel Ackoff

Pluggar du?

Vi på Frida älskar lärarstudenter och lika mycket som vi hoppas kunna bidra till i din utbildning – lika mycket lär vi oss själva. Som lärarstudent hos oss är du förstås kopplad till en handledare, men är lika mycket del av helt arbetslag. Du kommer alltså alltid att ha gott stöd och kloka bollplank omkring dig när du genomför din praktik.

Vill du göra praktik på Frida? I första hand rekommenderar vi att du tar kontakt med handledaren på ditt lärosäte. Uppmuntrar eller föredrar de att du själv ordnar en praktikplats är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss – enklast är att kontakta skoladministratören på den skola du önskar göra praktik på.

Ska du skriva ett examensarbete?

Att skriva någon form av examens- eller studentarbete är en rolig utmaning! Förutom att välja ett ämne och ringa in intressanta områden att fördjupa sig i specifikt, så vill man ju i regel också ha en verksamhet att undersöka.

Under åren har Frida varit föremål för en hel del arbeten av den här typen, något som vi tycker är jättekul – och utbytet mellan den som skriver och oss är verkligen ömsesidigt. Många arbeten har förstås varit direkt kopplade till läraryrket eller utbildning, men några har också handlat om organisation och hållbarhetsarbete, till exempel.

Står du i begrepp att skriva ett examensarbete? Varmt välkommen att höra av dig till oss!