Bild - Föreläsningar i Frida Professionals regi

Föreläsningar i Frida Professionals regi

Inspiration och fördjupning är viktiga delar i ett utvecklingsarbete och ofta efterfrågas möjligheten att få en extern röst som kan bidra. Eftersom Frida Professional är en del av Frida Utbildning kan vi dela med oss av vår kunskap och beprövade erfarenhet från såväl gymnasium, grundskola som förskola. Lägg där till vårt eget bidrag till forskning i pedagogik och pedagogiskt arbete så öppnar sig en bred möjlighet att möta dig och din verksamhets behov. Här kan du ta del av exempel på föreläsningar som vi kan erbjuda.

Frida Professional arbetar med utbildning, utveckling och forskning, och vi har under drygt 25 år på olika sätt medverkat i projekt-, nätverk och utbildningsinsatser på skol- och kommunnivå runt om i Sverige. FP erbjuder inspirationsföreläsningar men många av våra uppdrag sträcker sig över längre tid. När syftet med en insats är förändring och utveckling krävs i regel en långsiktighet. 

Exempel på föreläsningar 

Veta, vilja, kunna,våga”

En nyckel för en skolas utveckling är lärarnas lärande. Många skolor har därför valt ett kollegialt lärande som form för verksamhetens kompetensutveckling och utvecklingsarbete med. Vad krävs för att en kollegial lärandepraktik ska leda till lärande och utveckling? Med utgångspunkt i forskning visar vi på de möjligheter och utmaningar som finns samt hur ni tillsammans kan samskapa en kapacitet för utveckling. Förutom en fördjupad förståelse för kollegiala samtal får ni med er praktiska tips på vägen mot en lärande samtalspraktik.

Föreläsningen kan rikta sig till skolledare såväl som de som leder ett kollegialt lärande men också mot deltagare som vill förstå mer om hur de tillsammans kan skapa en god miljö för lärande. 

 

”Det goda mötet”

Inom skola och andra verksamheter hålls varje år en oändlig mängd möten av olika slag. Tyvärr verkar mötesdeltagare uppleva att många av dessa möten är av sämre kvalitet trots goda intentioner och ett viktigt innehåll. Föreläsningen “Det goda mötet” som tar utgångspunkt i systemteori hjälper dig att planera och leda möten som präglas av delaktighet och engagemang. Med utprovade strategier ger Frida Professional dig verktygen för att använda mötestiden på bästa sätt. Nöjda mötesdeltagare får du på köpet.

Utbildningen passar för alla ledare samt lärare oavsett skolform.

”Datadrivet & dess dilemman”

Data är vår tids guld. Många av världens ledande företag blomstrar just tack vare tillgång till en stor mängd värdefull data. På vilka sätt skapar data värde i skolan? 

Varje år samlar en skola in en mängd data av olika slag. Hur tas denna information till vara? Vilken kvalitet kännetecknar datan? Fattas verkligen beslut på olika nivåer på olika nivåer på rätt information? Vilken data saknas? Välkommen till en föreläsning som lyfter potentialen i ett datadrivet arbetssätt men som också diskuterar dess dilemman. Föreläsning bygger både på teori och praktisk erfarenhet.

Utbildningen passar för alla ledare samt lärare oavsett skolform.

Vad kännetecknar en föreläsning i FP:s regi? 

  • Hög grad av delaktighet
    Vi tror att en hög grad att delaktighet är viktigt för att man som deltagare ska kunna tillgodogöra sig ett innehåll i en föreläsning eller en utbildning. Vi planerar våra insatser utifrån den idén vilket gör att du som deltagare får vara aktiv i dialoger och/eller övningar kopplat till innehållet.

  • På bron mellan teori och praktik
    En utbildning med FP är som att vandra på en bro mellan teori och praktik. Vi blandar konkreta exempel från praktiken med aktuell forskning.
  • Systemteoretiskt perspektiv
    Mycket av det vi gör grundar sig i ett systemteoretiskt perspektiv som således också blir en del av våra utbildningsinsatser. Vi använder t ex systemteoretiska verktyg som samskapande inledning, sammanhangsmarkering och vackert avslut i syfte att skapa goda möten. samt olika samtalsformer för att skapa delaktighet.