Bild - Läger – en viktig del av den pedagogiska verksamheten
  • Författare: Gun-Britt Levin

Läger – en viktig del av den pedagogiska verksamheten

Favorit i repris! Här är en Inblickenartikel från 2007 som handlar om läger – både om hur det utvecklar och stärker elevgruppen, men också i allra högsta grad är en del av det pedagogiska arbetet under läsåret.

I slutet av augusti var det läger på Hunneberg som gällde för 3-5:ans elever och personal i Vänersborg. Två dagar i skogen vid Bergagården på Hunneberg utanför Vänersborg! Gun-Britt Levin, då lärare och mentor i gruppen men numera glad pensionär, berättade så här: 

När arbetslaget under vårterminens slut planerade det kommande läsårets olika områdesarbeten var ambitionen att på olika vis skapa en tydlig helhet i arbetet. Som första kunskapsområde valde vi att arbeta utifrån ”Kaos och ordning”. De två följande områdena kommer att heta ”Spelar roll” och ”Bry dig”.

Vi utgick från följande mål att sträva mot som riktning för vårt arbete: Våra elever ska ha tilltro till och utveckla sin förmåga att se mönster och strukturer som gör världen begriplig. Denna förmåga ska stärkas genom muntlig, skriftlig och undersökande verksamhet. De ska utveckla förmågan att se hur den mänskliga kulturen påverkar och omformar naturen, samt kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utveckla en vilja att handla också med deras bästa för ögonen. Ambitiöst, absolut – men se det som våra pedagogiska baktankar som gör även det lilla meningsfullt.

Planen är att fokusera på matematik, svenska, bild och naturorienterande ämnen i vårt första kunskapsområde. Utifrån innehållet i kursplanerna i naturorienterande ämnen ser vi möjligheterna att också arbeta med mål i matematiken, svenskan och bilden: att ha inblick i olika sätt att göra naturen begriplig, som å ena sidan det naturvetenskapliga med dess systematiska observationer, experiment och teorier, liksom å andra sidan det sätt som används i konst, skönlitteratur, myter och sagor.

Med det här i bagaget valde vi att dra iväg upp till Hunneberg! Vi valde läger som ett bra forum att kunskapa i, förutom att vi kommer varandra nära och utvecklar det sociala kittet av bara farten.

Vi har samarbetat med Naturskolan och lärt oss om hur mossor och lavar skiljer sig åt och hur vi kan systematisera ”kaoset” på marken och på träden. Vi övernattade i tält och fick massor av träning på ”kaos och ordning”, men också på vad gott kamratskap betyder och hur vi får en fin ordning när vi känner förtroende och kan lita på varandra.

Vilka effekter vill vi nå? Jo, vi vill skapa ett miljöengagemang hos eleverna, öka elevernas studieförmåga, nå en ökad drivkraft hos eleven. Vi vill också skapa ett helhetstänk. Olika färdigheter får chans att visa sig och eleverna ska ha en ökad självkänsla och känna sig delaktiga. Att eleverna har knutit fler relationer, känner en ökad trygghet både socialt och kunskapsmässigt, samt, inte minst, att de har respekt för varandra.

Så här säger eleverna om att åka på läger: ”Man lär känna varandra mer på riktigt”, ”Vi blir rädda om naturen”, ”Det är kul att klara sig själv”, ”Vi tränar på vad som är bra att packa med”, ”Det känns pirrigt innan och väldigt bra efteråt”. Livsvisdomen innefattar också: ”Det kan bli jättekallt på natten fast det är varmt på dagen” och, till sist, ”Vitmossa är en mossa och inte en lav!”

På vårt första föräldramöte fick vi ta emot många uppskattande och positiva kommentarer om hur bra, viktigt och kul det är att vi ger oss iväg och låter barnen lära i olika miljöer. Det blir en bra trepartsplattform att jobba vidare utifrån och alla parter känner vikten av att ”tågluffa”. Det kan låta självklart att vi också lär oss utanför skolsalen, men ibland är en påminnelse på plats – och då är ett läger bland det bästa man kan unna sig!