Bild - ”Pay it forward” – ett områdesarbete om att ge först
  • Författare: Filippa Berglund, Ester Kolsmyr & Märta Ringqvist

”Pay it forward” – ett områdesarbete om att ge först

Här berättar Filippa, Ester och Märta, tre sjundeklassare från Trollhättan (2019), om hur ett kunskapsområde om att tänka osjälviskt inte bara var en engagerande och rolig utmaning – det förändrade även deras sätt att tänka.

Varje termin arbetar eleverna på Fridaskolan med olika områden, denna gången kallades 7:ornas område “Pay it forward”. Meningen med projektet var att man skulle påverka miljön positivt och försöka få andra människor mer engagerade och involverade. Med pay it forward menas att man gör något snällt till någon eller något som sedan i sin tur för det vidare det till andra människor. Alla grupper valde olika områden och alla var kring miljön. Det var ett spännande och kreativt projekt tyckte vi!

Förklaring av arbetet

Under vissa perioder har vi på Fridaskolan ”område” på schemat. Då frångår vi det vanliga schemat och jobbar
ämnesövergripande. I höstas jobbade vi i årskurs 7 med ett område vi kallade ”Pay it forward”. Syftet med området var att vi skulle göra något bra för andra utan att förvänta oss att få något tillbaka. Till exempel om man gör något snällt mot någon så sprids det vidare så att fler gör bättre saker och blir snällare mot varann. När det sedan sprids vidare till fler och fler människor så får man ett bättre samhälle.

Man behöver självklart inte bara göra bra saker mot människor, utan man kan göra bra saker för till exempel miljön. Det var just miljön som var vår huvuduppgift, vi skulle komma på en idé som skulle göra något positivt för miljön. Det vi skulle få tillbaka var ett renare och ett bättre klimat. Det vi ville uppnå med vårt projekt var att få fler människor att minska sin klädkonsumtion och förstå dess påverkan på miljön.

För att vi ska kunna minska konsumtionen behöver vi till exempel ta vara på de kläder vi redan har. För att få fler engagerade i att minska sin konsumtion av kläder tillverkade vi flyers med ett budskap om varför man bör minska sin klädkonsumtion. Detta var ett sätt att sprida vårt budskap till så många som möjligt. Vi delade ut flyers i brevlådor och på platser med stora mängder av folk, som till exempel köpcentrum. Vi ville även genom våra flyers förmedla vilka konsekvenser det kan i framtiden få för miljön om vi fortsätter att konsumera och producera som vi gör.

Istället för att slänga fullt fungerande och användbara kläder för att man har tröttnat på dem eller kanske vuxit ur dem, kan man skänka kläderna till en klädinsamling eller second hand. Då kommer kläder att tas till vara på och användas igen. Vilket betyder att man inte behöver tillverka nytt. En annan bra idé vi hade var att man kan byta kläder med t.ex. en kompis eller ett syskon. På så sätt får man lite nytt till garderoben. Man inte bara tjänar en slant utan man gör också något bra för miljön – you pay it forward!

För att vi skulle kunna hjälpa andra att ta vara på sina kläder istället för att slänga dem hade vi en klädinsamling där vi lämnade in kläderna till second hand. Vi fick in massor med kläder på insamlingen och god respons för vårt engagemang. Vi möttes då av många positiva och glada människor som verkligen tog till sig av vår information och vi hoppas att de tänker på den även idag. Vi försöker fortfarande att tänka på de negativa delarna i kläders kretslopp och att ta vara på de kläder vi redan har och inte köpa nytt hela tiden.

Om grupparbetet

”Pay it forward” var ett väldigt uppskattat område. Vi har frågat klasskompisar i årskurs 7 hur de tyckte det var att arbeta med just ”Pay it forward”. Många tyckte att det var ett spännande och kreativt projekt eftersom man fick bestämma mycket själv. Man fick ha ett stort ansvar och känna på livet utanför skolan, vi blev tågluffare på riktigt! Vi tyckte att grupparbetet funkade bra, eftersom man slår ihop många tankar och får fram en massa med nya idéer tillsammans. Det svåra med att arbeta i grupp är att man har olika åsikter och det blir mycket tankar, vilket ibland gör det till en utmaning att komma överens och att komma vidare.

”Pay it forward” var ett område där många blev engagerade eftersom det var ett ämne som alla kunde relatera till. Många grupper kom väl överens eftersom alla kunde bidra med ideér och man hade mycket plats att låta kreativiteten flöda. Många elever kände sig delaktiga och blev helt enkelt nöjda med sina arbeten. Till skillnad från andra områdesarbeten tyckte vi att man fick ta större ansvar och själva bestämma hur vi ville utforma och redovisa vårt arbete. Det tyckte vi var roligt, vilket gjorde att vi blev mer engagerade och tog tag i saker själva. Vi väntade inte på att någon annan skulle göra arbetet utan vi var tvungna att samarbeta tillsammans för att komma vidare. Arbetet har gjort så att vi själva tänker ett steg längre på alla plan. Vi tänker till innan vi köper onödiga kläder och vi hoppas att vi hjälpt andra att tänka på det också!