Här är vi!

Vilka är vi som arbetar på Frida Professional?
Här får du möjlighet att lära känna oss lite bättre samt förhoppningsvis få ett inspirerande tips eller två.

Vi som arbetar på Frida Professional - Bakgrund.
Toppbild - Vi som arbetar på Frida Professional

Veronica Sülau

Veronica Sülau arbetar som forskare och utvecklingsledare på Frida Professional. Hon har lång erfarenhet av pedagogiskt arbete inom grundskolan, såväl som grundskollärare i engelska, matematik och naturvetenskapliga ämnen som speciallärare. Veronica har också en doktorsexamen inom pedagogiskt arbete och hennes forskning handlar framför allt om skolutveckling och professionellt lärande. Veronica samverkar med forskare inom olika nätverk såväl nationellt som internationellt och deltar i olika forum för praktiknära forskning.

Jesper Grönlund

Jesper arbetar som utvecklingsledare på Frida Profession och har arbetat på Fridaskolan sedan 2003 och sedan 2010 i ökande omfattning på Frida Professional. Jesper är en kunnig och engagerad lärare som önskar att leva som han lär. Med en trygg grund i systemteori och med erfarenheter från skola leder Jesper olika typer av utbildningar runt om i Sverige och världen. Innehållet präglas av hög igenkänning, glimten i ögat och goda relationer. 

Motto:
Att förstå är att se mönster

Boktips:
Uppskattande samtalskonst : om att skapa möjligheter i samtalets värld (Susanne Bergman och Camilla Blomqvist)

Filmtips:
How great leaders inspire action (Simon Sinek)Marie Mattson

​​Marie Mattsson arbetar som utvecklingsledare på Frida Professional. Hon har lång erfarenhet av att fungera som processtöd för skolledare i utvecklingsarbete, både externt och internt inom Frida Utbildning. Marie ansvarar för Fridaskolornas förstelärarutbildning och leder t ex samtalsledarutbildningar externt. Systemtänkandet genomsyrar allt arbete såväl som elevperspektivet. Marie är också utbildad lärare i svenska och samhällsvetenskapliga ämnen och har lång erfarenhet av undervisning och lärande, främst från Fridaskolan i Uddevalla.

Boktips:
Professionsutveckling och kollegialt lärande ( Steven Katz och Lisa Ain Dack)

 

Karin Helmerson

Karin arbetar som samordnare för Fridaskolornas och Frida Professionals internationella samarbeten och har arbetat på Frida sedan 1997 och sedan 2018 på Frida Professional. Med i bagaget finns en Master i engelska och franska, universitets- och arbetslivserfarenhet från Storbritannien, Frankrike och USA och mångårig erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete och projektsamordning. Hon brinner för att skapa möjligheter för elever och personal på alla nivåer att växa i en internationell kontext.

Motto:
Varje ny dag är en gåva och en möjlighet att lära sig något nytt.

Boktips:
Mindset : Du blir vad du tänker  (Carol S Dweck)

Filmtips:
The power of believing that you can improve (Carol S Dweck)

 

 

Johan Arnell

Johan arbetar som utvecklingsledare på Frida Professional. 

Motto:

Boktips:

Filmtips: