Samverkan & kursverksamhet

Här hittar du en översikt över de olika samverksanprojekt vi leder eller är del av, men också olika kursverksamheter som vi anordnar.

Toppbild - Samverkan

Samverkan

Sedan starten av Frida så har en väsentlig del av vår filosofi och verksamhet varit att samverka tillsammans med andra. Vi har mångårig erfarenhet av att ha deltagit och drivit olika typer av samverkans och eller forskningsprojekt.

Kursverksamhet

De uppdrag vi har på nationell nivå kompletteras med en internationell del av vår verksamhet. Via olika EU-projekt tar vi emot kursdeltagare och studiebesök från hela Europa som vill utveckla sin skolverksamhet. Precis som i de uppdrag vi har i Sverige är utbildningarnas innehåll skräddarsytt.

Samtidigt hjälper vi Svenska skolhuvudmän och pedagoger att hitta bra möjligheter för kompetensutveckling genom våra samarbetspartners ute i Europa.

Samverkan

Wellbeing-appen

Frida Professional har tillsammans med Fridagymnasiet i Vänersborg deltagit i ett samarbete med Edtech-företaget EdAider för att utveckla och använda ett verktyg som samlar data om elevers välmående. Samarbetet är ett resultat av ett Ifous-program med inriktning mot datadriven skolförbättring som Fridagymnasiet i Vänersborg deltagit i de senaste åren

MindSetGo! 2.0

Frida Professional har via Erasmus + tillsammans med STEP Institut i Slovenien, College Les Tamarins i Frankrike, Scoala Gimnaziala i Rumänien, CEIBas Arteaga i Spanien samt Osnovna sola Marije Vere i Slovenien drivit samverkansprojektet MindSetGo! 2.0 Projektet syftar till att utarbeta elevcentrerade instruktioner för att forma elevernas tankesätt mot tron att deras egna initiativ spelar roll - ett "Growth Mindset". Genom att hjälpa elever att utveckla ett "Growth Mindset" gör lärare undervisningen - och lärandet - mer effektivt.

RLCF

Frida Professional har via Erasmus + tillsammans med Bit Management i Österrike, Future Balloons i Portugal samt Bildungsdirektion Steiermark i Österrike samverkat i projektet RLCF - Regional Learning Communities & Facilitators. Projektets vision är att skapa levande lokala, regionala och europeiska lärande-communities, drivna av regionala facilitatorer. Projektets huvudbudskap är “When we share, we win”. I projektet har vi bla. tagit fram ett utbildningsmaterial för facilatorer.

Kursverksamhet

Ed-Aider

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer sagittis lacus nec lorem condimentum, quis tincidunt ligula imperdiet.

Rubrik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer sagittis lacus nec lorem condimentum, quis tincidunt ligula imperdiet.

Rubrik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer sagittis lacus nec lorem condimentum, quis tincidunt ligula imperdiet.

Rubrik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer sagittis lacus nec lorem condimentum, quis tincidunt ligula imperdiet.