Vill du veta mer om oss?

Då är du välkommen att kika runt här och få reda på allt om oss! Hur är det att vara elev här? Hur ser en vanlig dag ut? Hur tänker vi kring lärande, kompisar, mat – ja, allt som hör livet på skolan till? Du är också alltid hjärtligt välkommen att kontakta oss om det dyker upp frågor eller funderingar.

Nyfiken på vilka vi är? – Team Fridagymnasiet Mölnlycke

Toppbild - Mer om Fridagymnasiet Mölnlycke

Berättelser från Fridagymnasiet

Bild - Mer om Fridagymnasiet Mölnlycke

Ett personligt val

Ditt gymnasieval är förstås ett stort steg i livet. Du tar ut en riktning och påbörjar (eller fortsätter, rentav) en resa. Under dina år på Fridagymnasiet följs vi åt på denna resa och hjälps åt att forma din framtid.

På Frida kommer du att märka att vi håller vissa saker väldigt högt. Du ska känna inflytande och kunna påverka din utbildning, du ska få goda möjligheter att inte bara tillägna dig gedigna kunskaper, utan också få utvecklas som person.

Fridagymnasiet kännetecknas också att närheten till lärare och mentor, många internationella samarbeten och utbyten, programöverskridande projekt, fantastiskt god mat – och, såklart, en härlig gemenskap och skön vi-känsla.

Att forma sin framtid

”Var och en är sin egen lyckas smed” är ju ett gammalt ordspråk av den rekorderliga sorten, och även om uttrycket i sig inte är något man slänger sig med varje dag tror vi ändå att det finns en sanning i det. Så här: Du gör val, stora och små, medvetna och omedvetna, och de val du gör påverkar ditt liv. Det är just detta vi menar med att du formar din framtid – och dina år på gymnasiet är onekligen viktiga i det avseendet. På Fridagymnasiet hjälper vi dig – tillsammans formar vi din framtid.

Bild - Mer om Fridagymnasiet Mölnlycke

Tågluffaren som entreprenör

Vid det här laget har du säkert redan både hört och läst mer om vår tågluffarmetafor, och kanske tänker du ”Men påminner det inte lite om entreprenörskap?” – och jo, så är det ju. I gymnasieskolans läroplan (Gy11) så finns följande formulering: ”Alla elever ska få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att alla elever utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande”.

Det finns uppenbarligen flera beröringspunkter mellan tågluffarens egenskaper och det som kan tänkas ligga i entreprenörens verktygslåda (även om det inte blir en lika bra metafor). Hursomhelst är vårt uppdrag tydligt formulerat och du kommer helt klart att märka hur entreprenörskapet är en viktig del av Fridagymnasiet – här i Mölnlycke kallar vi oss till och med ibland för ”The Start-Up School” (och gjorde några filmer på temat inför vår start).

"You miss 100% of the shots you don't take."

– Wayne Gretzsky

Mer om Fridagymnasiet Mölnlycke - Ikon.